Vi oppsummerer KlimatilpasningsdageneVi oppsummerer Klimatilpasningsdagene

For tredje år på rad arrangerte Storm Aqua Klimatilpasningsdagene i Sandnes. Dette er et seminar for alle som er opptatt av overvannshåndtering, og en rekke faggrupper var representert, fra utbyggere til landskapsarkitekter, kommuner og materialleverandører. Og blant de sistnevnte var altså Leca.

Seminaret hadde følgende hovedbolker:
•    Overvannsdisponering og klimatilpasning
•    Drivkrefter, visjoner og mål
•    Overvann i det urbane landskap
•    Naturbaserte løsninger
•    Tekniske løsninger
•    Innovasjon og samspill
•    Overvannssystemer
•    Ekskursjon

Vi hørte om prosjekter og utprøving av teknologi i Norge, i EU og i Kina. BAE-næringen og kommuner, universiteter og konsulenter møtes som en tverrfaglig gruppe, og alle har samme mål: at det blir satset på forskning, planlegging og utførelse av prosjekter innen VA, infrastruktur og overvann.

Norge og verden for øvrig står som kjent overfor store oppgaver og utfordringer pga klimaendringer, og vi har behov for tverrfaglighet og gode løsninger for å forberede Norges infrastruktur for fremtidens værbilde. 

Vannkvalitet

Det handlet ikke bare om vannmengder og flom, men også om gjennomsnittsvær. Vann er en ressurs som må håndteres trygt og samfunnsøkonomisk gunstig, og det er et felles ansvar at overvann som renner ut i fjord og vassdrag har tilfredsstillende vannkvalitet. for overvannshåndtering har tydelige fordeler når det gjelder arealbruk og kostnad sammenliknet med å føre vann i underdimensjonerte rørsystemer. 

Viktig satsing for Leca

I Leca kommer vi til å jobbe intensivt med å videreutvikle våre løsninger innen området, både på egen hånd og sammen med våre partnere, Fordi dette er noe av det viktigste vi gjør i årene som kommer. Derfor takker vi Storm Aqua for å gjennomføre dette viktige arrangementet.

Hva kan Leca bidra med?

Sjekk de relaterte sidene lenger ned og se hva Leca kan bidra med i kampen mot overvann. Og kontakt oss gjerne hvis du har et prosjekt der dette er på agendaen.

Klimatilpasningsdagene-Bilde-1_600x400.jpg

Allerede første bilde i første presentasjon viste hva dette handlet om: Overvann og de utfordringene dette gir.

Klimatilpasningsdagene-Bilde-4_600x400.jpg

Kim Rosenbom (t.v) fra Leca International og Jaran Wood, Lecas overvannsekspert

Klimatilpasningsdagene-Bilde-6_600x400.jpg

Firmaene Bergknapp, Leca og Multiblokk har dannet samarbeidsprosjektet Urbane Uterom som ble presentert fra podiet av Rune Egeland fra Multiblokk.

IMG_0256_600x310.jpg

Mørker skyer over uteaktivitetene. Heldigvis står vi på permeable stein fra Multiblokk.