Vannhåndtering med Leca-produkter

Vannhåndtering

Vannhåndtering med Leca-produkter
Leca-produkter brukes til to forskjellige områder innenfor vannhåndtering: Regnvannshåndtering og vannrensing.


1. Regnvannshåndtering

Å håndtere regnvann er blitt en stadig større utfordring de senere årene i forbindelse med stadig kraftigere regnskyll. Stadig oftere får vi flomliknende tilstander og situasjoner når avløpsnettet ikke greier å ta unna vannmengdene, spesielt i de store byene.

Leca Lettklinker kan bidra til å løse dette problemet. Med grønne tak får de store byene flere absorberende arealer som holder tilbake og forsinker avrenningen. Dette reduserer det press som kloakksystemene utsettes for ved de verste regnskyllene.

Det bygges allerede mye grønne tak og takhager, men dette er et område som er under stadig utvikling. Blant annet har Leca sammen med to eksterne samarbeidspartnere, Multiblokk og Bergknapp, etablert samarbeidsprosjektet urbaneuterom.no der vi jobber med å utvikle de optimale løsningene for grønne tak.

Mer om grønne tak finner du her.

Her finner du vår overvannskalkulator. Et enkelt og anvendelig verktøy for deg som trenger grønne tak, permeable flater, regnbed og grøfter


2. Vannrensing

Filtralite er et spesialprodukt for vannrensing som produseres av Leca Norge. Filtralite er et filtermedium av høy kvalitet til alle typer vannrensing og selges over hele kloden.

  • Filtralite Pure. For rensing av drikkevann, både fysisk filtrering og biologisk rensing
  • Filtralite Clean. For rensing av avløpsvann, både biologisk rensning og tertiær filtrering
  • Filtralite Nature. For naturbasert rensing av avløpsvann

Mer om Filtralite finner du her.

Fordeler med Leca-produkter til vannhåndtering:

  • Drenerende
  • Rensende
  • Lett
  • Robust