Bli med på Leca-webinarBli med på Leca-webinar

Leca webinarer er en ny opplæringsplattform for alle interesserte. Har kan du utvide dine kunnskaper om våre produkter og løsninger. Webinarene vil bli ledet av våre tekniske eksperter. Det blir anledning til å stille spørsmål underveis. Webinarene er gratis og varer i ca. 30 minutter. 


PLANLAGTE OG TIDFESTEDE webinarER

4. november kl. 09.00:

"Slik lager du gode funksjonsvegger med Leca blokker"

  • Kursholder: Ole Fredrik Fodnes, produktsjef Leca
  • Tema: Hvordan du prosjekterer og planlegger gode funksjonsvegger med Leca: Lydvegger, brannvegger, våtromsvegger, yttervegger og fundamenter. Vi går også gjennom isolasjonsegenskaper, overflatebehandling og dokumentasjon.
  • Webinaret er åpent for alle, men er primært spisset mot arkitekter, rådgivende ingeniører, utførende og byggevareforhandlere.
  • Meld deg på her.

11. november kl. 10.00:

"Slik kan Leca bidra til å løse overvannsproblemene"

  • Kursholder: Jaran Wood, R&D Manager
  • Klimaendringene vi opplever i dag medfører hyppigere og kraftigere nedbør. Det gir flere oversvømmelser både på overflaten og i kjellere. Urbane områder med stadig tettere bebyggelse er særlig utsatt. Lokal håndtering av regnvann kan bidra til å minske mengden regnvann i avløpssystemet og dermed redusere risikoen for oversvømmelser. I dette webinaret skal vi gjennomgå hvordan Leca Lettklinker kan brukes i forskjellige løsninger.
  • Meld deg på her.

26. november kl. 10.00: 

"La grønne tak med Leca ta seg av regnvannet"

  • Kursholder: Jaran Wood, R&D Manager
  • Grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder. I dette webinaret ser vi på hvordan Leca Lettklinker på grønne tak kan benyttes som et effektivt tiltak mot overvann.
  • Meld deg på her.

 

GJENNOMFØRTE webinarER

17. september: "Slik prosjekterer du gode funksjonsvegger med Leca blokker", v/ Ole Fredrik Fodnes, produktsjef Leca 

Her ser du opptaket av webinaret.

14. oktober: "Leca Lettklinker til bygg, anlegg og infrastruktur" v/ Ole Fredrik Fodnes, produktsjef Leca og Jon Hauge, Business Solutions Manager LWA, Anlegg & Infrastruktur

Her ser du opptak av webinaret

 

Webinar On-Demand

Vi er selvfølgelig svært interessert i hva du er opptatt av og om du har særskilte ønsker for webinartemaer. Hvis du ønsker at vi arrangerer et eget webinar for deg og dine kolleger, gjør vi gjerne det. Vi trenger bare informasjon om hva du ønsker at vi skal ta opp, samt dine kontaktopplysninger, så skreddersyr vi et webinar. Fyll ut skjemaet nedenfor, så hører du fra oss.

Webinar on-demand
 

Her kan du lese hele vår policy.