Vintermuring

Ønsker du å fortsette murerarbeidet utover høsten/vinteren? Det er i høyeste grad mulig, men du støter på noen andre utfordringer enn ved muring på sommeren. Vintermuring med Leca

Bruksområde 

Leca blokker egner seg godt for vintermuring. Materialets grovporøse struktur gir god mekanisk heft mellom mørtel og blokk uansett temperaturforhold. Det må ikke mures med blokker med ishinne på overflaten, det kan ødelegge heftfastheten mellom blokk og mørtel. 
Leca blokker leveres byggeplass overtrukket med plastfolie som gir god beskyttelse mot snø- og isdannelse. 

Utførelse 

Til selve muringen anbefaler vi Weber Murmørtel M5 tilsatt Weber Antifrost når temperaturen er lavere enn +5 grader C eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring. Benytt også oppvarmet vann i mørtelblandingen (maks. 50 – 60 grader C) for å gi nødvendig varmetilskudd og for å gi mørtelen nok herdetid. 

Weber Antifrost er et kloridfritt frysepunktnedsettende tilsetningsstoff for bruk i betong og mørtel. Beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under 0 grader C. Kan brukes ved arbeider ned til -15 grader C.

Ved sterk kulde bør man beskytte det ferske murverket for å hindre en for rask nedkjøling. Bruk vintermatter, presenning eller plastfolie som dekke. Da vil fugemørtelens temperatur holde seg over frysepunktet vesentlig lengre enn når muren er ubeskyttet. Grunnen til dette er at avkjølingen for en stor del skyldes vind og avstråling. Begge disse formene for varmetap blir sterkt redusert når veggen er godt tildekket. 

Vintermatter

Vintermatter bør også ligge som dekke over bakken for å unngå at telen kryper ned i grunnen. Mattene gir også beskyttelse mot snø. Husk at pussarbeider ikke skal skje i temperaturer under +5 grader C.