Leca Teknisk Håndbok

Leca Teknisk Håndbok er et verktøy for alle profesjonelle brukere av Leca produkter, både beskrivende, prosjekterende og utførende. Dette er en trykksak som nå er til revisjon, og her på leca.no kommer vi til fortløpende å legge ut ett og ett kapittel så snart de er ferdige. De nye kapitlene vil da være oppdatert etter Teknisk forskrift TEK-10. De kapitlene som ennå ikke er oppdatert finner du også nedenfor, datert 2006, som er forrige oppdatering. Foreløpig er kapittel 7 oppdatert pr 2016, kapittel 5 oppdatert pr. 2017 og kapittel 1, 4, 5, 6, 9 og 10 oppdatert pr. 2018. Teknisk Håndbok

Håndboken vil i første omgang kun foreligge som nedlastbare pdf’er, ikke som en trykksak.

Her ser du innholdet i de forskjellige kapitlene:

Kapittel 1 omhandler selskapet Saint-Gobain Byggevarer as (som produserer Leca i Norge), bedriftens produkter og hvordan produktene inngår i et miljømessig kretsløp.

Last ned pdf (Oppdatert 2018)

Kapittel 2 - Leca blokkprodukter

Her finner du informasjon om Leca blokkprodukter, produksjon og bruksområder.

Last ned pdf (Oppdatert 2006)

Kapittel 3 - Materialegenskaper

Her finner du alt om materialegenskaper, som f.eks. egenskaper innen varme, fukt, lyd og brann. 

Last ned pdf (Oppdatert 2006)

Kapittel 4 - Prosjektering og utførelse av Leca murverk

Her finner du informasjon om prosjektering og utførelse av Leca murverk, med bl.a. toleranser, miljøklasser, muring og armering, materialoverganger og overflatebehandling. 

Last ned pdf (Oppdatert 2018)

Kapittel 5 - Leca mot lyd

Her finner du generell lydteknikk, mer om de forskjellige lydkrav i teknisk forskrift, detaljløsninger og arbeidsveiledninger for gode lydtekniske konstruksjoner. 

Last ned pdf (Oppdatert 2018)

Kapittel 6 - Leca mot brann

Her finner du bl.a. prosjektering av Leca brannskillevegger. 

Last ned pdf (Oppdatert januar 2018)

Kapittel 7 - Dimensjonering

Dette kapitlet omhandler dimensjonering ved beregning av Leca murverk. 

Last ned pdf (Oppdatert 2016)

Kapittel 8 - Vegger av Leca blokker

Her beskrives forskjellige typer Leca vegger, med bl.a. nærmere omtale av innervegger og yttervegger, puss og overflatebehandling, mengdeberegninger og beskrivelser av Leca murverk etter NS 3420. 

Last ned pdf (Oppdatert 2006.)

Kapittel 9 - Leca Fasadeblokk

Et spesialkapittel som utelukkende tar for seg Leca Fasadeblokk. 

Last ned pdf (Oppdatert 2018.)

Kapittel 10 - Leca Lettveggsblokk

Et spesialkapittel som utelukkende omhandler Leca lettveggsblokk

Last ned pdf (Oppdatert 2018)