Leca Teknisk Håndbok 2018-utgaven

Leca Teknisk Håndbok er et verktøy for alle profesjonelle brukere av Leca produkter, både beskrivende, prosjekterende og utførende. Her finner du alle 10 kapitler, presentert kapittelvis som pdf'er. Alle kapitler er oppdatert pr april 2018. Hvis du vil ha håndboken i papirutgave kan du bestille den her.

NB: BEGRENSET ANTALL!Leca Teknisk Håndbok 2018-utgaven

Her ser du innholdet i de forskjellige kapitlene:

Kapittel 1 omhandler selskapet Saint-Gobain Byggevarer as (som produserer Leca i Norge), bedriftens produkter og hvordan produktene inngår i et miljømessig kretsløp.

Last ned pdf 

Kapittel 2 - Leca blokkprodukter

Her finner du informasjon om Leca blokkprodukter, produksjon og bruksområder.

Last ned pdf 

Kapittel 3 - Materialegenskaper

Her finner du alt om materialegenskaper, som f.eks. egenskaper innen varme, fukt, lyd og brann. 

Last ned pdf 

Kapittel 4 - Prosjektering og utførelse av Leca murverk

Her finner du informasjon om prosjektering og utførelse av Leca murverk, med bl.a. toleranser, miljøklasser, muring og armering, materialoverganger og overflatebehandling. 

Last ned pdf 

Kapittel 5 - Leca mot lyd

Her finner du generell lydteknikk, mer om de forskjellige lydkrav i teknisk forskrift, detaljløsninger og arbeidsveiledninger for gode lydtekniske konstruksjoner. 

Last ned pdf 

Kapittel 6 - Leca mot brann

Her finner du bl.a. prosjektering av Leca brannskillevegger. 

Last ned pdf 

Kapittel 7 - Dimensjonering

Dette kapitlet omhandler dimensjonering ved beregning av Leca murverk. 

Last ned pdf 

Kapittel 8 - Vegger av Leca blokker

Her beskrives forskjellige typer Leca vegger, med bl.a. nærmere omtale av innervegger og yttervegger, puss og overflatebehandling, mengdeberegninger og beskrivelser av Leca murverk etter NS 3420. 

Last ned pdf

Kapittel 9 - Leca Fasadeblokk

Et spesialkapittel som utelukkende tar for seg Leca Fasadeblokk. 

Last ned pdf 

Kapittel 10 - Leca Lettveggsblokk

Et spesialkapittel som utelukkende omhandler Leca lettveggsblokk

Last ned pdf