Leca Geoteknikk

Leca® Lettklinker har vært brukt i geotekniske applikasjoner i årtier, og er i dag en vanlig løsning innen geoteknikk.