Isolasjon

Leca er i seg selv et isolerende bygningsmateriale. Teknisk forskrift stiller krav til isolasjon i bygninger. Leca Blokker leveres i et stort antall forskjellige varianter med forskjellige egenskaper. Både med og uten isolasjonssjikt i midten. Isolasjonssjiktet i Leca Isoblokk har en isoleringsevne som overgår konvensjonelle isolasjonsmaterialer.Leca Isolasjon

I tabellen under finner du U-verdier for forskjellige sammensetninger av Leca yttervegger med og uten tilleggsisolering.

Pr. 01.01.2016 er kravet til isolasjon til yttervegg U-verdi 0,18 W/m2K (minstekrav 0,22 W/m2K). Utfyllende informasjon om krav til isolasjon og varmetap finner du i Teknisk forskrift og tilhørende veiledning fra DIBK

 

 

 

U-verdi for vegg (W/m2K)

Leca Isoblokk 35 cm; 

Murt med delt tynnfuge (3 mm), uten laftestrimmel

Evt. tilleggsisolering 1)

Uten U-blokk

Med U-blokk 2)

Iso35.png

Iso35 Ublokk.png

 

Uten tilleggsisolering

0,137

0,169

50 mm mineralull *

0,116

0,138

75 mm mineralull *

0,108

0,127

100 mm mineralull *

0,101

0,118

50 +100 mm mineralull **

0,088

0,100

100 +100 mm mineralull **

0,078

0,087

Leca Isoblokk 30 cm; 

Murt med delt tynnfuge (3 mm), uten laftestrimmel

Evt. tilleggsisolering 1)

Uten U-blokk

Med U-blokk 2)

Iso30.png

Iso30 Ublokk.png

 

Uten tilleggsisolering

0,187

0,220

50 mm mineralull *

0,150

0,171

75 mm mineralull *

0,137

0,154

100 mm mineralull *

0,126

0,140

50 +100 mm mineralull **

0,106

0,116

100 +100 mm mineralull **

0,092

0,099

Leca Isoblokk 25 cm; 

Murt med Leca laftestrimmel 90 mm mellom delte mørtelfuger

Evt. tilleggsisolering 1)

Uten U-blokk

Med U-blokk 3)

Iso25.png

Iso25 Ublokk.png

 

Uten tilleggsisolering

0,228

0,267

50 mm mineralull *

0,175

0,198

75 mm mineralull *

0,158

0,176

100 mm mineralull *

0,144

0,158

50 +100 mm mineralull **

0,118

0,128

100 +100 mm mineralull **

0,101

0,108

Leca Isoblokk 35 og 30 cm under bakke mures med sikksakk armering og 90 mm laftestrimmel.

1)   Tilleggsisolering med deklarert varmekonduktivitet 0,034 W/m2K

2)   U-verdi for veggfelt med 13 skift, inkl. ett Iso U-blokkskift (7,7 % av veggarealet).  

3)   U-verdi for veggfelt med 10 skift, inkl. ett Iso U-blokkskift (10 % av veggarealet).  

*)   Tilleggsisoleringen i bindingsverk 36 x 48/73/98 mm c/c 600 mm og platekledning

**)  Tilleggsisoleringen 50/100 mm kontinuerlig mellom murvegg og bindingsverk + i bindingsverk 36x98 mm 

      c/c 600 mm og platekledning.