EPD og ECOproduct

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. På grunn av noen endringer i vårt energibilde, er våre EPD’er for øyeblikket under revisjon. Nye og oppdaterte dokumenter ventes å foreligge til våren. lecablokk illustrasjon

Informasjon om våre EPD'er (pr. 29.01.2018)

Leca Isoblokk 35 cm - EPD 
Leca Isoblokk 30 cm - EPD*
Leca Isoblokk 25 cm - EPD*
Leca Lettveggsblokk 88 mm - EPD 
Leca Lettveggsblokk 118 mm - EPD*
Leca Basicblokk 15 cm - EPD 
Leca Basicblokk 20 cm - EPD*
Leca Basicblokk 25 cm - EPD
Leca Universalblokk 20 cm - EPD
Leca Universalblokk 25 cm - EPD*
Leca Universalblokk 30 cm - EPD*
Leca Finblokk 15 cm - EPD
Leca Lydblokk - EPD*
Leca Lettklinker ISO 10-20 - EPD

Leca Lettklinker 0-32 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*
Leca Lettklinker 4-10 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*

Leca Lettklinker 10-20 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*
Leca Lettklinker ISO 10-20 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.