EPD Miljøvaredeklarasjon

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. På grunn av noen endringer i vårt energibilde, er våre EPD’er for øyeblikket under revisjon. Nye og oppdaterte dokumenter ventes å foreligge til våren. lecablokk illustrasjon

Informasjon om våre EPD'er (pr. 29.01.2018)

Leca Isoblokk 35 cm - EPD 
Leca Isoblokk 30 cm - EPD*
Leca Isoblokk 25 cm - EPD*
Leca Lettveggsblokk 118 mm - EPD*
Leca Basicblokk 15 cm - EPD 
Leca Basicblokk 20 cm - EPD*
Leca Basicblokk 25 cm - EPD
Leca Universalblokk 20 cm - EPD
Leca Universalblokk 25 cm - EPD*
Leca Universalblokk 30 cm - EPD*
Leca Finblokk 15 cm - EPD
Leca Lydblokk - EPD*
Leca Lettklinker ISO 10-20 - EPD

Leca Lettklinker 0-32 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*
Leca Lettklinker 4-10 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*

Leca Lettklinker 10-20 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*
Leca Lettklinker ISO 10-20 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.