EPD Miljøvaredeklarasjon

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.lecablokk illustrasjon

 

Leca Lettveggsblokk 118 mm - EPD
Leca Basicblokk 15 cm - EPD 
Leca Basicblokk 20 cm - EPD
Leca Basicblokk 25 cm - EPD
Leca Universalblokk 15 cm - EPD
Leca Universalblokk 10 cm - EPD
Leca Universalblokk 20 cm - EPD
Leca Universalblokk 25 cm - EPD
Leca Finblokk 15 cm - EPD

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.

Leca Isoblokk 35 cm - EPD 
Leca Isoblokk 30 cm - EPD*
Leca Isoblokk 25 cm - EPD*
Leca Lydblokk - EPD*


Leca Lettklinker ISO 10-20 - EPD

Leca Lettklinker 0-32 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*
Leca Lettklinker 4-10 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*

Leca Lettklinker 10-20 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*
Leca Lettklinker ISO 10-20 levert i Oslo Kundespesifikk EPD*