Dokumentasjon

Her finner du både ytelseserklæringer (DoP), tekniske sertifikater (TG), skjemaer for forvaltning drift og vedlikehold (FDV) og miljødokumentasjon (EPD), dokumenter som du vil ha nytte av i ditt prosjekt.Bygg Fantoft

Linker til de forskjellige dokumentkategoriene finner du i menyen til venstre.

DoP - ytelseserklæringer (alias Declaration of Performance)

Ytelseserklæringen skal ifølge reglene inneholde opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, ytelser, hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert, hvilke oppgaver som det tekniske kontrollorgan har utført og hvilke sertifikater det tekniske kontrollorganet har utstedt. I Norge skal den være på norsk eller et annet skandinavisk språk.

EPD og ECOproduct

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

FDV

I henhold til plan- og bygningsloven kan myndighetene kreve at det utarbeides dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Vi har utarbeidet eksempel på FDV-dokumentasjon for våre produkter som må fylles ut av den som bruker produktene i det aktuelle bygget. Skjemaene er ment brukt som en "as built" dokumentasjon.

Teknisk Godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er funnet egnet i bruk i Norge. En teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet. I tillegg angis hvordan produktet skal monteres og andre betingelser for bruk. Miljøegenskaper inkluderes også. En SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i teknisk forskrift.

Krav til produktdokumentasjon

TEK angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk, som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Slik produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) for våre produkter finner du her