Detaljtegninger

Her finner du et rikholdig bibliotek med viktige detaljtegninger tegnet i AutoCad. Tegningene kan lastes ned i flere forskjellige formater. dwg-filer er for deg som skal bruke tegningen videre i ditt DAK-program - videre kan tegningene lastes ned som pdf-filer.

Klikk på linkene for å komme direkte til riktig seksjon:

Leca Lettvegg innfestingsløsninger
Leca Lettvegg
Leca Isoblokk
Leca Lydblokk
Løs Leca
Leca Fasadeblokk
Leca Pipe i Byggeplankdekke
Ringmursløsninger
Gulvløsninger
Våtrom

 

Leca® Lettvegg Innfesting mot gulv

LETT-001: Leca® Lettvegg mot plant underlag.
Innfesting mot gulv ved bruk av Leca® Lettveggsskinne. Vertikalsnitt. 
Leca Lettvegger kan festes mot de fleste typer vegger ved hjelp av Leca Lettveggsskinne. Skinnen monteres mot bakveggen med skruer eller spiker som er tilpasset underlaget.

Last ned LETT-001 som PDF
Last ned LETT-001 som DWG

 

Leca® Lettvegg Innfesting mot vegg

LETT-101: Innfesting av Leca® Lettvegg mot en Leca® Lettvegg ved bruk av Leca® Lettveggsskinne og skruer/spiker. Horisontalsnitt. 
Leca Lettvegger kan festes mot de fleste typer vegger ved hjelp av Leca Lettveggsskinne. Skinnen monteres mot bakveggen med skruer eller spiker som er tilpasset underlaget.

Last ned LETT-101 som PDF
Last ned LETT-101 som DWG

 

Leca® Lettvegg Innfesting mot tak

Vegg av Leca Lettveggsblokk skal normalt være ikke-bærende. Innfesting og avstivning mot dekke/tak må derfor utføres som en "teleskopløsning", som tillater nedbøyning av dekket uten at veggen belastes. Normal fugetykkelse mellom overkant vegg og underkant dekke er 15-20 mm.

LETT-201: Teleskopløsning for Leca® Lettvegg mot betongdekke. Vertikalsnitt. 
Stålvinkler, festet til dekket på hver side, avstiver veggen.

Last ned LETT-201 som PDF
Last ned LETT-201 som DWG

 

Leca® Lettvegg Innfesting av servanter og liknende

Ved innfestingspunkter ifbm vegghengte installasjoner, som f.eks. servanter og toalettrammer, bør veggen forsterkes. Kanalene utstøpes med betong i området for festepunktene. Installasjonene festes ihht. leverandørens anvisninger.

LETT-401: Løsning for Leca® Lettvegg med innfestingspunkt for servanter o.l.

Last ned LETT-401 som PDF
Last ned LETT-401 som DWG

 

Leca Lettvegg® Bevegelsesfuger

Avstanden mellom vertikale bevegelsesfuger i vegg av Leca Lettveggsblokk bør ikke overstige 10 m. Oppmuring mot Leca® Lettveggsskinne vil fungere som vertikal bevegelsesfuge ved bruk av elastisk fugemasse i hjørneovergangen. Vertikal bevegelsesfuge kan med fordel skjæres opp med vinkelkutter etter at veggen er oppsatt og sparklet. Anbefalt fugebredde 8-10 mm. Fugen tettes med bunnfyllingslist og elastisk fugemasse. I veggtopp må det sørges for sideavstivning på hver side av fugen.

LETT-601: Bevegelsesfuger

Last ned LETT-601 som PDF 
Last ned LETT-601 som DWG

 

Leca Lettvegg® Overdekning over dører/vinduer

Lett-301: Overdekningsalternativer over åpning i ikke-bærende vegg av Leca® Lettvegg. 
Vertikalsnitt og oppriss.Overdekninger over åpninger (mindre enn 1,2 m) lages enklest med Leca® Lettveggsskinner. Det anbefales å lime vertikale fuger over åpningen.

 

Last ned LETT-301 som PDF
Last ned LETT-301 som DWG

 

Leca® Lettvegg

Leca® Lettvegg mot plant underlag. Innfesting mot gulv ved bruk av Leca Lettveggsskinne. Vertikalsnitt.  

Last ned LETT-001 som PDF
Last ned LETT-001 som DWG

LETT-005: Leca® Lettvegg på avrettet underlag/ fundament. Vertikalsnitt.

Last ned LETT-005 som PDF
Last ned LETT-005 som DWG

LETT-101: Innfesting av Leca® Lettvegg mot en Leca® Lettvegg ved bruk av Leca® Lettveggsskinne og skruer/spiker. Horisontalsnitt.

Last ned LETT-101 som PDF
Last ned LETT-101 som DWG

LETT-201: Teleskopløsning for Leca® Lettvegg mot betongdekke. Stålvinkler, festet til dekket på hver side, avstiver veggen. Vertikalsnitt.

Last ned LETT-201 som PDF
Last ned LETT-201 som DWG

LETT-205: Teleskopløsning for Leca® Lettvegg mot trebjelkelag. Tresviller/ -lekter festet til bjelkelaget på hver side, avstiver veggen. Vertikalsnitt.

Last ned LETT-205 som PDF
Last ned LETT 205 som DWG

LETT-501: Leca® Lettvegg med Weber Våtromssystem. Vertikalsnitt.

Last ned LETT-501 som PDF
Last ned LETT-501 som DWG

LETT-502: Leca® Lettvegg med Weber.tec Superflex D2 (sementbasert) som membranløsning. Vertikalsnitt.

Last ned LETT-502 som PDF
Last ned LETT-502 som DWG

LETT-503: Leca® Lettvegg med Weber Membranplater. Vertikalsnitt.

Last ned LETT-503 som PDF
Lasat ned LETT-503 som DWG

LETT-401: Løsning for Leca® Lettvegg med innfestingspunkt for servanter o.l.

Last ned LETT-401 som PDF
Last ned LETT-401 som DWG

LETT-411: Løsning for Leca® Lettvegg ved festepkt. for toalettmoduler o.l.

Last ned LETT-411 som PDF
Last ned LETT 411 som DWG

LETT-601: Bevegelsesfuger

Last ned LETT-601 som PDF
Last ned LETT-601 som DWG

LETT-220: Skjult innfesting av Leca Lettvegg til betongdekke med Leca® Lettvegg. Toppforankring.

Last ned LETT-220 som PDF
Last ned LETT-220 som DWG

LETT- 302: Overdekningsalternativ over åpning i ikke-bærende vegg av Leca® Lettvegg, tilrettelagt for utvidelse av utsparing vegg av Leca Lettvegg.

Last ned LETT-302 som PDF

LETT-303: Overdekningsalternativ over åpning i ikke-bærende vegg av Leca® Lettvegg, tilrettelagt for utvidelse av sparing.

Last ned LETT-303 som PDF

LETT-901:Mål hullkanaler i Leca® Lettvegg 88 mm og 118 mm. Kanalene kan benyttes til trekking og skjuling av el.rør, va.rør o.l.

 

Last ned LETT-901 som PDF

 

Leca® Iso 35 cm

GRM-301: Leca® Byggeplank på grunnmur av Leca® Isoblokk 35 cm. 98mm bindingsverksvegg ned foran dekkeforkant. Vertikalsnitt.

Last ned GRM-301 som PDF
Last ned GRM-301 som DWG

GRM-341: Trebjelkelag på grunnmur av Leca® Isoblokk 35 cm. Vertikalsnitt

Last ned GRM-341 som PDF
Last ned GRM-341 som DWG

GRM-511: Tilslutning mellom gavlvegg av Leca® Isoblokk 35 cm og yttervegg av trebindingsverk. Vertikalsnitt

Last ned GRM-511 som PDF
Last ned GRM-511 som DWG

LYD-511: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm over terreng. Horisontalsnitt.

Last ned LYD-511 som PDF
Last ned LYD 511 som DWG

MUR-031: Yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm opplagt på Leca® Såleblokk 39 cm. Gulv på grunn med løs Leca® og betongplate. Vertikalsnitt.

Last ned MUR-031 som PDF
Last ned MUR-031 som DWG

MUR-271: Byggeplank opplagt på yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm med vindu. Vertikalsnitt.

Last ned MUR-271 som PDF
Last ned MUR-271 som DWG

MUR-571: Vindu i yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm. Horisontalsnitt.

Last ned MUR-571 som PDF
Last ned MUR-571 som DWG

IND-511: Yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm forankret til betongsøyle med BI-forankringssystem. Horisontalsnitt.

Last ned IND-511 som PDF
Last ned IND-511 som DWG

IND-512: Bevegelsesfuge i yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm forankret til betongsøyle med BI-forankringssystem. Horisontalsnitt.

Last ned IND-512 som PDF
Last ned IND-512 som DWG

 

Leca® Iso 30 cm

LYD-101: Leca® Lyddekke opplagt på yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-101 som PDF
Last ned LYD-101 som DWG

LYD-106: Leca® Lyddekke spenner parallelt med yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-106 som PDF
Last ned LYD-106 som DWG

LYD-526: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm med 50 mm innv. tilleggsisolasjon. Horisontalsnitt.

Last ned LYD-526 som PDF
Last ned LYD-526 som DWG

MUR-002: Yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm, med 50 mm innv. tilleggsisolasjon, opplagt på Leca Såleblokk. Gulv på grunn med løs Leca® og Weber.floor 4310 FibreFlow avrettingsmasse. Vertikalsnitt.

Last ned MUR-002 som PDF
Last ned MUR-002 som DWG

MUR-006: Yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm, med 50 mm innv. påforing, under terreng, opplagt på Leca Såleblokk. Gulv på grunn med løs Leca og betongplate. Vertikalsnitt.

Last ned MUR-006 som PDF
Last ned MUR-006 som DWG

IND-501: Yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm forankret til betongsøyle med BI-forankringssystem. Horisontalsnitt.

Last ned IND-501 som PDF
Last ned IND-501 som DWG

IND-502: Bevegelsesfuge i yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm forankret til betongsøyle med BI-forankringssystem. Horisontalsnitt.

Last ned IND-502 som PDF
Last ned IND-502 som DWG

 

Leca® Iso 25 cm

GRM-201: Leca® Byggeplank på grunnmur av Leca® Isoblokk 25 cm med 50 mm innv. tilleggsisolasjon. Vertikalsnitt

Last ned GRM-201 som PDF
Last ned GRM-201 som DWG

LYD-521: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot yttervegg av Leca® Isoblokk 25 cm over terreng med 100 mm innvendig tilleggsisolasjon. Horisontalsnitt.

Last ned LYD-521 som PDF
Last ned LYD-521 som DWG

GRM-202: Leca® Byggeplank på grunnmur av Leca® Isoblokk 25 cm med 100 mm innvendig tilleggsisolasjon. Viser skiftegang ved kombinasjon med Leca® Ringmursblokk 25 cm.

Last ned GRM-202 som PDF
Last ned GRM-202 som PDF

LYD-021: Dobbeltvegg av Leca® Blokk/Finblokk 15 cm mot støpt gulv på grunn. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-021 som PDF
Last ned LYD-021 som DWG

LYD-221: Tilslutning mellom Leca® Lyddekke og dobbeltvegg av Leca® Blokk/ Finblokk 15 cm. Dekket opplagt på veggen. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-221 som PDF
Last ned LYD-221 som DWG

LYD-551: Dobbeltvegg av Leca® Blokk/ Finblokk 15 cm mot yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm med 50 mm innvendig påforing. Horisontalsnitt.

 

Last ned LYD-551 som PDF
Last ned LYD-551 som DWG

 

Leca® Lydblokk

LYD-001: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot gulv på grunn med løs Leca® og betongplate. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-001 som PDF
Last ned LYD-001 som DWG

LYD-201: Tilslutning mellom Leca® Lyddekke og lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm. Dekket opplagt på veggen. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-201 som PDF
Last ned LYD-201 som DWG

LYD-206: Tilslutning mellom Leca® Lyddekke og lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm. Dekket spenner parallelt med veggen. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-206 som PDF
Last ned LYD-206 som DWG

LYD-401: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot isolert skrått tretak med lufting under undertak. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-401 som PDF
Last ned LYD-401 som DWG

LYD-511: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm over terreng. Horisontalsnitt.

Last ned LYD-511 som PDF
Last ned LYD-511 som DWG

LYD-526: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm med 50 mm innv. tilleggsisolasjon. Horisontalsnitt.

Last ned LYD-526 som PDF
Last ned LYD-526 som DWG

LYD-701: Leca® Venti Pipe mot lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm. Horisontalsnitt.

 

Last ned LYD-701 som PDF
Last ned LYD-701 som DWG

 

Løs Leca®

LYD-001: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot gulv på grunn med Løs Leca® og betongplate. Vertikalsnitt.

Last ned LYD-001 som PDF
Last ned LYD-001 som DWG

MUR-002: Yttervegg av Leca® Isoblokk 30 cm, med 50 mm innv. isolering, opplagt på Leca® Såleblokk. Gulv på grunn med Weber.floor 4310 FibreFlow avrettingsmasse. Vertikalsnitt.

Last ned MUR-002 som PDF
Last ned MUR-002 som DWG

MUR-031: Yttervegg av Leca® Isoblokk 35 cm på Leca® Såleblokk 39 cm. Gulv på grunn med Løs Leca® og betongplate. Vertikalsnitt.

 

Last ned MUR-031 som PDF
Last ned MUR-031 som DWG

 

Leca® Fasadeblokk

FOR-010: Utvendig etterisolering av betongvegg med Leca® Fasadeblokk. Opplegg på kontinuerlig betongkonsoll. Vertikalsnitt.

Last ned FOR-010 som PDF
Last ned FOR-010 som DWG

FOR-011: Forblending av isolert trebindingsverk med Leca® Fasadeblokk. Opplegg på ringmur av Leca Isoblokk 30 cm. Vertikalsnitt.

Last ned FOR-011 som PDF
Last ned FOR-011 som DWG

FOR-611: Forblending av isolert trebindingsverk med Leca® Fasadeblokk. Bevegelsesfuge ved rett vegg. Horisontalsnitt.

 

Last ned FOR-611 som PDF
Last ned FOR-611 som DWG

 

Leca® Pipe i Byggeplankdekke

PIP-201: PIP-201 Gjennomføring av Leca Venti Pipe i Leca Byggeplankdekke. Del 1.

 

Last ned PIP-201 (del 1) som PDF
Last ned PIP-201 (del 2) som PDF
Last ned PIP-201 som DWG

 

Uisolerte Ringmursløsninger for garasjer, boder o.l.

RIN-051: Uisolert Ringmur for garasjer, boder og lignende. Gulv på grunn med løs Leca og betongplate. Vertikalsnitt

Last ned RIN-051 som PDF
Last ned RIN-051 som DWG

 

Komfortgulv

GLV-010: Leca® Komfortdekke De Luxe

Last ned GLV-010 som PDF

GLV-011: Leca® Komfortdekke Rasjonell

Last ned GLV-011 som PDF
 

Lydgulv

GLV-001: Leca® Lyddekke

Last ned GLV-001 som PDF

 

Gulv på grunn

LYD-001: Lydskillevegg av Leca® Lydblokk 25 cm mot gulv på grunn med løs Leca® og betongplate. Vertikalsnitt.

 

Last ned LYD-001 som PDF
Last ned LYD-001 som DWG

 

Flislegging i våtrom

LIM-311: Membran under betongpåstøp, over isolasjon og betonggulv, i våtrom. Lydskillevegg av Leca® Lydblokk. Vertikalsnitt. 

Last ned LIM-311 som PDF

LIM-350: Innvendig etterisolering av kjellervegg i våtrom med Leca® Fasadeblokk. Vertikalsnitt.

Last ned LIM-350 som PDF