BIM og IFC-filer

Leca har i samarbeid med forskjellige programvareleverandører fått utviklet flere av våre produkter som BIM-objekter. Leca vegger, Leca Byggeplank med Lyd- og Komfortdekkeløsninger og Leca Venti Pipe er nå tilgjengelig for programmene ArchiCAD, Autodesk Revit og DDS. BIM

BIM er en forkortelse for building information modeling og er digitale modeller av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom deltakere i byggeprosessen og gjennom byggets levetid. For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med andre aktører i et byggeprosjekt. Enten må man jobbe i samme system – eller man må kunne dele BIM gjennom et åpent filformat - som f.eks. IFC (Industry Foundation Classes). (Kilde: Wikipedia)

Leca har i samarbeid med forskjellige programvareleverandører fått utviklet flere av våre produkter som BIM-objekter. Nedenfor finner du link til våre BIM-objekter og kan også laste ned våre IFC-filer.

Leca Lettvegg er vårt nyeste blokkonsept og veggobjektene er utviklet i samarbeid med BIMObject®.

I samarbeid med BIMObject® har vi utviklet Leca® Lettvegg som ferdige veggobjekter! Last ned objektene fra BIMObject® sin hjemmeside.  

Se våre informasjonsfilmer på YouTube:

Kontakt

Ta kontakt med oss på info@leca.no for å få tilsendt objektene du trenger eller gå inn på programvareleverandørene sine hjemmesider for nedlasting og mer informasjon.

Last ned IFC-filer

Leca Lettveggsblokker

Leca Universalblokk

Leca Blokker - Spesialformater


Leca Pipeelementer


Leca Byggeplank