Salg og utlevering av Leca går som normaltSalg og utlevering av Leca går som normalt

Salgssjef Truls Børresen i Leca Norge sier at man så langt ikke merker særlig endring i etterspørselen etter Leca som følge av Corona-viruset.

- Vi merker ingen større endring i det norske markedet foreløpig, og leverer ut varer som normalt fra alle lagersteder. Både kundene våre og vi har måttet legge om enkelte rutiner i forbindelse med lasting/ lossing, fraktbrev og all annen kontakt, men vi har funnet gode løsninger sammen som gjør at leveransene kan gjennomføres smidig.

Enkelte deler av virksomheten er mer berørt av Coronaviruset, særlig eksport. Deler av fabrikken på Rælingen vil derfor ha noe redusert virksomhet inntil videre. Det gjør det enklere å ivareta sikkerheten til ansatte og transportører i forhold til å holde avstand, og vi vil ha god kapasitet til å betjene det norske markedet. 

- Vi har mye løs Leca på lager og det er ingen fare for å gå tom med det første – sier Børresen

Leca blokker og piper selges gjennom vårt søsterselskap Saint-Gobain Byggevarer AS, og de opplyser at salg og utleveringer fortsetter som vanlig. Skjerpede krav til hygiene og kontakt gjelder også der.

På fabrikken gjelder nye regler for å ivareta HMS. Fysisk kontakt mellom personale og utenforstående er forbudt, og det gjelder en minimumsavstand på 1 meter. Ekspedisjonen er gjort om slik at de ansatte og sjåførene aldri er i samme rom, eller berører de samme dokumentene. Sjåførene får med seg kjøresedler som skrives ut på egen skriver, men vil ikke levere de ut eller be om underskrift fra kunder. (Om ønskelig kan kjøresedler sendes på e-post.)