På nye E18 i Vestfold kjører du på Leca-kuler

E18 i Vestfold er blant landets mest trafikkerte strekninger. Under utbyggingen til fire felts motorvei på parsellen Langåker-Bommestad, er Leca Lettklinker benyttet som lett fyllmasse mot en rekke landkar.På nye E18 i Vestfold kjører du på Leca-kuler

En etterlengtet løsning

Den nye motorveien fra Langåker til Bommestad innebærer en etterlengtet løsning på de store problemene med trafikkavvikling og trafikksikkerhet på denne veistrekningen. Det har gått med store mengder Leca Lettklinker på prosjektet, som er 8 km langt og omfatter en tunnel, en miljøtunnel og ny bru over Lågen. Involverte kommuner er Larvik og Sandefjord.

Totalt sett har det gått med nær 16.000 m3 Leca Lettklinker i dette motorveiprosjektet. Halvparten av volumet er benyttet nord på parsellen ved Langåker som lett fyllmasse inn mot landkar ved overgangsbru. Den resterende mengden er benyttet som lettfylling inn mot diverse brulandkar i selve veibanen. Arbeidet var delt i to hovedentrepriser, begge utføres av Skanska AS.

Prosjektinformasjon
    •    Hovedentreprenør: Skanska

Leca-produkter