Havet, himmelen og lyset!

Huset ligger på et kommunalt byggefelt. Tomtene er små og de omkringliggende boligene er store, tradisjonelle og svulmende.



Et veldig lite tradisjonelt hus blant alle de "vanlige" husene.

Åpnet utsikten maksimalt

Arkitekten søkte en form som åpnet utsikten maksimalt og som på samme tid fanget inn lyset. De store glassflatene gir utsyn og lys, og følelsen av å være midt i det hele. Byggherren var bevisst på at han ville ha et murhus i Leca. Området er værhardt og satte strenge krav til murerne. Det ble derfor anvendt puss for værhardt strøk etter anvisninger fra Leca.

Prosjektinformasjon

  • Arkitekt: Arkitekt MNAL Odd Mane Vatne, Aros AS, Sandnes
  • Murmester: Ørn & Roth AS

Leca-produkter