Fem jernbanestasjoner på 11 uker

Da 5 stasjoner på Østre linje i Østfold skulle oppgraderes, med til dels utfordrende grunnforhold, ble Leca Lettklinker løsningen.Fem jernbanestasjoner på 11 uker

Leca tilfredsstilte alle kravene

Dårlige grunnforhold på flere av stasjonene, med mye leire i grunnen, gjorde at man ønsket å redusere vekten. Samtidig var det ønskelig å bedre dreneringen på grunn av klimaendringer som gir fuktigere vær. Ved å få vannet drenert vekk, reduseres risikoen for utglidninger og ras. Samtidig ønsket man å sikre mot frost i grunnen ved å bruke Leca.

Leca tilfredsstilte alle kravene og ga både en lett tilbakefylling, frostsikring og god drenering. I tillegg var Leca lettklinker lett tilgjengelig og hadde kort transportvei. Det ble et viktig argument når sporet på fem stasjoner skulle rives og bygges opp igjen i løpet av 11 uker. Det var intet rom for forsinkelser eller feilleveranser.
Leca er lett å arbeide med, enkel å legge ut og gir liten motstand i arbeidet. Samtidig gir det en stabil fylling når den pakkes inn riktig med duker, geonett og maskinkult på toppen. Store biler gir rask fremdrift fordi et lass rommer mye.
 

Prosjektinformasjon

NSB-Stasjonene Askim, Spydeberg, Mysen, Tomter og Kråkstad på Østre linje på Østfoldbanen i Østfold

  • Entreprenør: Grimsrud AS
  • Utbygger: Jernbaneverket


Leca-produkter: