Tilbehør

Det finnes en del nyttig og nødvendig tilbehør for pipemuring og -rehabilitering. Noe av det ser du her. Mer vil komme etterhvert.