Leca Venti Pipe

Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Den løser problemet med tette hus og nok luft til ildstedet. Pipa er spesielt egnet for lavenergiboliger, passivhus og boliger bygget etter Byggteknisk Forskrift 2010 hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset, ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet.

 

Ett eller to løp?

Leca Venti Pipe fås i to varianter; ett- og toløps. Her ser du de enkeltproduktene pipa består av. For mer informasjon om komplette piper, se våre løsningsbeskrivelser og de aktuelle brosjyrene.

 

Leca Venti ettløps Pipe
•    Løsningsbeskrivelse
•    Brosjyre

 

Leca Venti toløps Pipe
•    Løsningsbeskrivelse
•    Brosjyre