logo
bars
www.leca.no

Leca® Lettklinker 10-20 mm

13/04/2021

Leca Lettklinker 10-20 mm benyttes også som tilslagsmateriale i sementstabiliserte løsninger, LBF (Lightweight Bonded Fillings).

Produktfordeler

  • Lav vekt
  • Varmeisolerende, drenerende og frostsikkert
  • Enkel komprimering
  • Keramisk materiale som tåler fukt og kjemikalier
  • Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr 
  • Brannsikkert

Vis alle

Leca® Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderer ved ca. 1200oC. Sluttproduktet blir lette, keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler.

Tørr densitet: 245 kg/m3 +/- 15 %

Leveringsform

Leca Lettklinker 10-20 mm leveres i 1 m3 storsekker eller med lastebil med inntil 90 m3 volum. Materialet kan tippes på plass og flyttes maskinelt med doser/gravemaskin.

Bruksområde

Leca Lettklinker 10-20 mm er sortert materiale i størrelsen 8-20 mm med tilsvarende bruksområder som Leca Lettklinker 0-32 mm. Leca Lettklinker 10-20 mm er spesielt godt egnet som drenerende lag og som lett tilbakefylling. Materialet benyttes også som tilslag i forbindelse med støpearbeider eller ved sementstabiliserte løsninger (LBF, Lightweight Bonded Fillings).

Lagring

Leca Lettklinker tåler utendørs lagring, men kan trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi produktet noe høyere egenvekt, og kuldegrader kan medføre isdannelse. For enklest håndtering av produktet, anbefales lagring under tak.

For ytterligere produktinformasjon eller nærmere beskrivelser av utførelse, se våre brosjyrer eller ta kontakt med oss.

Miljøanvisninger

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres ut og Leca-materialet kan gjenbrukes. I slike prosesser vil man oppleve noe knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktdatablad genereres automatisk med PDF ikon øverst på siden
 

Sikkerhetsdatablad

EPD Leca Lettklinker 10-20, Levert Oslo*

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.

FDV Ytelseserklæring (DoP) og CE
logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no