logo
bars
www.leca.no

Leca Lettklinker 4-10 mm

13/04/2021

Benyttes som tilslagsmateriale i forbindelse med støping og fyllingsmateriale ved f.eks tilbakefyllinger.

Vis alle

Bruksområde

Leca Lettklinker 4-10 mm er sortert materiale i størrelsen 4-10 mm. Materialet brukes hovedsakelig i blokkproduksjon, til byggeplank (elementer) og i produksjon av pipeelementer. Det kan også benyttes som tilslagsmateriale i forbindelse med støping og fyllingsmateriale ved f.eks tilbakefyllinger.

Lagring

Leca Lettklinker tåler utendørs lagring, men kan trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi produktet noe høyere egenvekt, og kuldegrader kan medføre isdannelse. For enklest håndtering av produktet, anbefales lagring under tak

Tørr densitet: 290 kg/m3 +/- 15 %

Leveringsform

Leca Lettklinker 4-10 mm leveres i 1 m3 storsekker, i 50 liters småsekker og i bulk-kvantitet med lastebil i inntil 90 - 100 m3 volum.

For ytterligere produktinformasjon eller nærmere beskrivelser av utførelse, se våre brosjyrer eller ta kontakt med oss.

Miljøanvisninger

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres ut og Leca-materialet kan gjenbrukes. I slike prosesser vil man oppleve noe knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktdatablad genereres automatisk med PDF ikon øverst på siden
 

Sikkerhetsdatablad

EPD Leca Lettklinker 4-10, Levert Oslo*

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori.

 

FDV Ytelseserklæring (DoP) og CE
logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no