logo
bars
www.leca.no

Leca Lettklinker 0-32 mm

14/04/2021

Leca Lettklinker 0-32 mm er usortert lettklinker til bruk som drenerende lett fyllmasse i bygg- og anleggskonstruksjoner

Vis alle

Leca® Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderer ved ca. 1200oC. Sluttproduktet blir lette, keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler.

Tørr densitet: 275 kg/m3 +/- 15%

Kornfordeling ligger hovedsakelig mellom 4-16 mm, og innholdet av finstoff er meget lavt.

Leveringsform

Leca Lettklinker 0-32 mm leveres med lastebil med henger som rommer ca. 90 – 100 m3. Massen tippes på plass og flyttes og komprimeres maskinelt med gravemaskin/doser.

Bruksområde

Leca Lettklinker 0-32 mm anvendes som lett fylling i små og store samferdselsprosjekter, som dreneringslag i kunstgressbaner og som kompensert fylling og tilbakefyllingsmateriale. Benyttes også som frost- og telesikring i nevnte konstruksjoner.

Lagring

Leca Lettklinker tåler utendørs lagring, men kan trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi produktet noe høyere egenvekt, og kuldegrader kan medføre isdannelse. For enklest håndtering av produktet, anbefales lagring under tak.

For ytterligere produktinformasjon eller nærmere beskrivelser av utførelse, se våre brosjyrer eller ta kontakt med oss.

Miljøanvisninger

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres ut og Leca-materialet kan gjenbrukes. I slike prosesser vil man oppleve noe knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktdatablad genereres automatisk med PDF ikon øverst på siden
 

Sikkerhetsdatablad

EPD Leca Lettklinker 0-32, levert Oslo*

*EPD'en er uverifisert av tredjepart, men er basert på og utarbeidet fra en verifisert EPD fra samme produktkategori

 

FDV Ytelseserklæring (DoP) og CE
logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no