logo
bars
www.leca.no

Leca Iso 10-20

25/02/2021

 

EPD Norge Logo.jpg

 

 

 

Leca Iso 10-20 er et sortert, coated og kapillærbrytende materiale til bruk i bl.a lette tilbakefyllinger og som isolerende/ drenerende lag i gulv.

 

 

 

Vis alle

Leca Iso10-20 er sortert og overflatebehandlet (coated) lettklinker med kapillærbrytende egenskaper. Leca Iso 10-20 benyttes som isolerende og drenerende lag i gulv. Produktet benyttes også i lette tilbakefyllinger og i anleggstekniske frostsikringskonstruksjoner. Leca Iso 10-20 er vårt standardmateriale for blåsing.

Leca® Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderer ved ca. 1200oC. Sluttproduktet blir lette, keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler.

DoP-NO-Lecaiso10-20GEO

Tørr densitet: 245 kg/m3 +/- 15 %

Varmekonduktivitet: 0,11 W/mK

Leveringsform

Leca Iso 10-20 kan blåses direkte på plass i konstruksjonen fra blåsebiler med inntil 100 m3 volum. Materialet kan også tippes på plass og flyttes maskinelt med doser/gravemaskin. Leca Iso 10-20 leveres også i 1 m3 storsekker og i 50 liters småsekker.

Bruksområde

Leca Iso 10-20 er sortert i størrelsen 8-20 mm og er overflatebehandlet. Materialet benyttes som kapillærbrytende, isolerende og drenerende lag i gulv og tilbakefyllinger. Leca Iso 10-20 brukes også som frost- og telesikring i kalde konstruksjoner.

Lagring

Leca Lettklinker tåler utendørs lagring, men kan trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi produktet noe høyere egenvekt, og kuldegrader kan medføre isdannelse. For enklest håndtering av produktet, anbefales lagring under tak.

For ytterligere produktinformasjon eller nærmere beskrivelser av utførelse, se våre brosjyrer eller ta kontakt med oss.

Miljøanvisninger

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres ut og Leca-materialet kan gjenbrukes. I slike prosesser vil man oppleve noe knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no