logo
bars
www.leca.no

Leca Flower

13/04/2021

Leca Flower er sortert lettklinker til bruk som jordforbedrings- og dreneringsmateriale i forbindelse med planting og dyrking

Vis alle

Leca er et rent naturprodukt produsert av leire som er tørket og har gått gjennom en brenneprosess opp mot 1200oC. Kulene kommer ut i størrelse 0-32 millimeter og sorteres i forskjellige fraksjoner. Leca® Flower inneholder sorterte kuler med diameter i området ca 4 - 10 mm.

Tørr densitet: 280 kg/m3 +/- 15%

Bruksområde

Leca® Flower er sortert materiale i størrelsen 4-10 mm. Materialet kan benyttes som drenerende masse under vekstjord eller som jordforbedring blandet i jorden. Kan benyttes som topplag i potter og bed for å holde på fuktighet og redusere oppvekst av ugress. Leca® Flower er det ideelle vekstmedium til hydrokulturer både ute og inne. Planter som egner seg til hydrokultur, vokser og trives i Leca® Flower.

Lagring

Leca® Lettklinker produkter tåler utendørs lagring, men vil kunne trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi Leca® produktet noe høyere egenvekt, og kan ved kuldegrader medføre isdannelse. For enklest mulig håndtering av produktet, anbefales lagring under tak.

For drenering, legg et lag med Leca® Flower kuler i bunn av potter eller bed før blomsterjord og planter. Bland Leca® Flower i jorden for å holde på fuktighet og gi lufttilgang for plantenes røtter. Legg tilslutt et lag med Leca® Flower oppå jorden rundt planter, for å redusere avdamping av fuktighet fra jorden, og hemme veksten av ugress.

Miljøanvisninger

Leca® Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer, og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres bort og Lecaen fortsatt gjenbrukes. I disse prosessene vil man oppleve en del knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktdatablad genereres automatisk med PDF ikon øverst på siden
 

Sikkerhetsdatablad

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no