logo
bars
www.leca.no

Leca Universalblokk

31/07/2021

Den tradisjonelle Leca blokken. Til bærende og ikke-bærende murkonstruksjoner, brannvegger, våtromsvegger, lydskillevegger,   m.m. Universalblokkene er også spesielt egnet til småkonstruksjoner som blomsterkasser, utegrill, mindre støttemurer, her er det bare fantasien som setter begrensning. Pusset Leca murverk har lang levetid og krever lite vedlikehold.

PRODUKTFORDELER:

 • Lav vekt
 • God brannmotstand
 • Kapillærbrytende, hindrer vannoppsug
 • Motstandsdyktig mot fukt, sopp, råte etc.

Vis alle

Blokker med Leca har egenskaper som gjør den anvendelig til mange formål. Blokkene tåler fukt og hindrer fuktoppsug og er derfor godt egnet til konstruksjoner under bakken eller generelt fuktutsatte formål. Leca blokker brenner ikke og har god isoleringsevne. Konstruksjoner med Leca blokker vil i de fleste tilfeller tilfredsstille de strengeste brannkrav.

Leca Universalblokker benyttes vanligvis til følgende formål:

 • Vegger under bakken. Gjelder blokker med tykkelse 25 cm eller mer.
 • Innvendige skillevegger, bærende og ikke bærende
 • Innvendige skillevegger med krav til brannsikkerhet
 • Innvendige skillevegger med krav til lydreduksjon
 • Utendørs vegger hvor det er moderate eller ingen krav til varmeisolasjon, for eksempel garasjer, boder etc
 • Diverse formål ved rehabilitering
 • Hage- og utendørskonstruksjoner

Fra april 2013 ble navnsetting på Leca standard blokker endret til Leca Universalblokker.

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor. 
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Dimensjon (mm)

Styrke/Densitet (N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Universalblokk 8,2 cm

82 x 250 x 500

4 / 900

5200626732

Leca Universalblokk 10 cm

100 x 250 x 500

3 / 770

5200626721

Leca Universalblokk 15 cm

150 x 250 x 500

3 / 770

5200647020

Leca Universalblokk 20 cm

200 x 250 x 500

3 / 770

5200626724

Leca Universalblokk 25 cm

250 x 250 x 500

2 / 650

5200626725

Leca Universalblokk 10x20x50 cm

100 x 200 x 500

3 / 770

5200626729

Leca Universalblokk  15 cm massiv

150 x 250 x 500

3 / 770

5200626722

1) Iso U-blokk 25 cm og 30 cm isoleres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.
 

U-VERDI, LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST
Fremgår av tabellene nedenfor. NB VERDIER OPPDATERES ETTER BEKREFTET TG!!

Produkt

U-verdi (W/m2K)

Lyd 1) R'w (dB)

Brannklasse 2)

Egenlast 3) (kg/m2)

Leca Universalblokk 8,2 cm

-

-

-

-

Leca Universalblokk 10 cm

1,60

41

EI 120

90

Leca Universalblokk 15 cm

1,20

44

REI 240

120

Leca Universalblokk 20 cm

0,90

46

>REI 240

150

Leca Universalblokk 25 cm

0,78 4)

47

>REI 240

160

Leca Universalblokk 30 cm

0,65 4)

47

>REI 240

170

Leca Universal U-blokk 30 cm

-

-

-

-

Leca Universalblokk 10x20x50 cm

-

-

-

-

Leca Universalblokk 15x25x50 cm

-

-

-

-

1) Verdien som oppgis er luftlydisolasjon, og forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger og 10 mm puss på én side. Antatt feltmålt verdi av luftlydisolasjon (R'w) er satt 3 dB lavere enn laboratoriemålte verdier (Rw).
2) Forutsetter pussing eller slemming til full lufttetthet på minst én side.
3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset, murt vegg med fulle liggefuger.
4) Forutsetter veggfelt med ett U-blokkskift (10 % av veggarealet).

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon. 

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 MUR PR. PALL

Produkt

Varenr

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall 1)

Leca Universalblokk 8,2 cm

5200626732

88

11,4

Leca Universalblokk 10 cm

5200626721

80

10,4

Leca Universalblokk 15 cm

5200647020

56

7,2

Leca Universalblokk 20 cm

5200626724

40

5,2

Leca Universalblokk 25 cm

5200626725

32

4,2

Leca Universalblokk 30 cm

5200626726

24

3,2

Leca Universal U-blokk 30 cm

5200626758

48

3,2

Leca Universalblokk 10x20x50 cm

5200626729

100

10,5

Leca Universalblokk 15x25x50 cm

5200626722

48

6,2

1) Forbruket forutsetter 26 cm skifthøyde

MURING

Leca universalblokker er tilpasset for muring med Weber Murmørtel M5. Muring kan utføres med mørtelkasse eller murerskje. Murverket skal normalt armeres med 2 stk Leca fugearmering i hvert andre skift. Blokkene kan mures uten stussfuger. Utsparingshullene skal vende ned ved muring. Bærende vegger skal avsluttes med U-Blokk. Se monteringsanvisning og byggebok for utfyllende informasjon.

For murkrone til Leca Universalblokk 15, 20 og 25 cm benyttes Leca Basic U-blokk 15, 20 og 25 cm.

BYGGEMÅL

Leca Universalblokker har 25 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Dette gir skifthøyde på ca 26 cm. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

FUNDAMENT

Leca Universalblokker mures på fundament av Leca Såleblokk eller støpt fundament tilpasset grunnforholdene. Innvendig mures blokkene på egnet underlag.

FORBRUK

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no