logo
bars
www.leca.no

Leca Lettveggsblokk

12/05/2021

Leca Lettvegg er en rask og effektiv løsning for ikke bærende innervegger. Blokkene låser seg perfekt i riktig posisjon, og kan bygges helt til taket i én operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du weber Blokklim og Leca Limkasse. Da får du eksakte fuger med riktig plassering og riktig tykkelse. Kombinasjonen av tynnere fuger og limkasse gir inntil 90% lavere forbruk av lim sammenliknet med tidligere mørtelforbruk. Limkassen er robust og enkel å håndtere. Den har en åpne-/lukkefunksjon og en størrelse tilpasset forbruket. Blokkene kan også limes med lim på sprayboks, Weber Stone Fix.

Leca lock logo NY.jpg

PRODUKTFORDELER:

  • Rask utførelse
  • Lav vekt
  • Not og fjær på 4-sider

Vis alle

Med Leca Lettvegg setter du opp ikke bærende innervegger på rekordtid. Lettveggsblokkene har not og fjær på fire sider og 30 cm skifthøyde (høyere enn vanlig Leca). De er 118 mm tykke og 50 cm lange. Blokkene låser seg perfekt i riktig posisjon, og kan bygges helt til taket i en operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du Weber Blokklim eller lim på sprayboks, Weber Stone Fix.

 

Weber Blokklim og Leca Limkasse:

Limet blandes i henhold til anvisning, helles i limkassen og dras over blokkrekken. Da får du eksakte fuger med riktig plassering og riktig tykkelse (kun et par mm). Kombinasjonen av tynnere fuger og limkasse gir inntil 90% lavere forbruk av lim sammenliknet med tidligere mørtelforbruk. Limkassen er robust og enkel å handtere. Den har en åpne-/ lukkefunksjon og en størrelse tilpasset forbruket.

 

Weber Stone Fix, weber Skumpistol og weber Twintip:

Limet sprayes på plass med Twin Tip dyse. Limet er sterkt og herder fort.

 

Overflatebehandling:

Leca Lettvegg har langt finere struktur enn vanlig Leca, så den trenger ingen kraftig puss. Derfor anbefaler vi Weber Sparkel, som gir en glatt overflate, ferdig for maling. Sparkelen er meget fleksibel og har god vedheft. Den kommer ferdig blandet, er rask å påføre, har lavt forbruk og er rimeligere enn puss.

Leca Lettvegg benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Innvendige skillevegger, ikke bærende
  • Innvendige skillevegger med krav til brannsikkerhet
  • Innvendige skillevegger med krav til fuktsikkerhet
  • Innvendige korridorer
  • Våtrom og garderober

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Dimensjon bxhxl

(mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr

Leca Lettveggsblokk 118 mm

118 x 300 x 500

2,5 / 10001)

5200632834

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

118 x 300 x 500

2,5 / 10001)

5200632835

Leca Lettvegg halvblokk 118 mm

118 x 300 x 250

2,5 / 10001)

5200684187

1) For endelige verdier se SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning

LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST
Fremgår av tabellen nedenfor

Produkt (dB)

Lyd 1) R w (dB)

Brann-Klasse 2)

Egenlast 3)

(kg/m2)

2 x 10 mm puss

2 x 3 mm sparkel

Leca Lettveggsblokk 118 mm

42

39

EI 60

95

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

42

39

EI 60

95

Leca Lettvegg halvblokk 118 mm

42

39

EI 60

95

1) Lydverdiene forutsetter delt limt liggefuge, stussfuger satt "knas" sammen og to-sidig sparkel/puss til full lufttetthet. Laboratoriemålte lydverdier. Installert i bygget må forventes noe lavere verdi på grunn av flanketransmisjonstap, normalt 3 dB for Leca-konstruksjoner.
2) Forutsetter 3 mm sparkel full lufttetthet på begge sider. Alternativt min. 4 mm puss på brannbelastet side.
3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset og murt vegg.

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

 

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

Ved transport og håndtering må det vises varsomhet for å unngå skader på Lettveggsblokkene. Ved stabling av paller i høyden må labanker plasseres over en massiv del av blokk. Alternativt kan det benyttes «pallelokk»

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 MUR PR. PALL

Produkt

Varenr

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

Leca Lettveggsblokk 118 mm

5200632834

48

7,2

Leca Lettvegg Hjørneblokk 118 mm

5200632835

48

7,2

Leca Lettvegg halvblokk 118 mm

5200684187

32

2,4

 

TYNNFUGEMURING MED WEBER BLOKKLIM

Leca Lettveggsblokker er tilpasset for tynnfugemuring med Weber Blokklim. En sementbasert tynnfugemørtel. Blokkene limes fortrinnsvis med tilpasset limkasse. Murverket er uarmert og blokkene limes kun horisontalt uten vertikale stussfuger. Ved montering med ½-blokks forband vil blokkenes hull bli gjennomgående i veggens høyde. Leca Lettveggsskinne benyttes under første skift og ved vertikal avslutning mot tilstøtende vegg. Leca Lettveggsskinne benyttes også som understøttelse ved døråpninger. Leca Lettvegg Hjørneblokk har en ende uten not og fjær. Disse blokkene brukes i hjørner og mot åpne ender. Se monteringsanvisning og detaljtegninger for utfyllende informasjon.

LIMING MED WEBER STONE FIX

Leca Lettveggsblokker kan også limes med tilpasset polyuretanlim. Weber Stone Fix. Se monteringsanvisning og detaljtegninger for utfyllende informasjon.

BYGGEMÅL

Leca Lettveggsblokker har 30 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Montert med blokklim blir fugetykkelsen 1 til 3 mm. Dette gir skifthøyde på ca 30 cm. Ved bruk av Weber Stone Fix polyuretanlim blir skifthøyden ca 30 cm.

FORBRUK

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no