logo
bars
www.leca.no

Leca Finblokk

12/05/2021

Leca Finblokk benyttes til mye av det samme som vanlig Leca Blokk. Spekkmurt med synlig blokkmønster gir Leca Finblokk godkjente brannvegger uten bruk av puss. Leca Finblokk er sterkere enn vanlig Leca blokk. Leca Finblokk er Lecablokker med finere overflatestruktur.

PRODUKTFORDELER:

  • God brannmotstand
  • God styrke
  • Demper romklang

Vis alle

Leca Finblokk blir ofte brukt i situasjoner hvor det er sammenstilte krav til konstruksjonen. Dersom det er krav til brann, lyd, akustikk, fukt, og mekanisk påkjenning vil blokkene tilfredsstille de fleste krav. Blokkene mures ofte «til spekk» som betyr at både vertikale og horisontale fuger mures sammen med mørtel. De vertikale fugene kalles ofte «stussfuger». Denne utførelsesmetoden stiller høyere krav til muring enn ved tradisjonelt blokkmurverk i Leca. Vegger av Leca Finblokk murt til spekk uten puss tilfredsstiller brannkrav angitt i tabell. Upusset Leca Finblokk demper også effektivt romklang.

STYRKE OG ROMVEKT
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.
 

Produkt

Dimensjon

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Finblokk 10 cm

100 x 250 x 500

4 / 770

5200626751

Leca Finblokk 15 cm

150 x 250 x 500

4 / 770

5200626748

Leca Finblokk 15 cm U-blokk

150 x 250 x 250

4 / 770

5200626762

Leca Finblokk 20 cm

200 x 250 x 500

4 / 770

5200626749

Leca Finblokk 20 cm U-blokk

200 x 250 x 250

4 / 770

5200626763

 

U-VERDI, LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST

Fremgår av tabellene nedenfor

Produkt

U-verdi (W/m²K)

Lyd ¹) R’w

Brann-klasse ²)

Egenlast ³) (kg/m³)

Leca Finblokk 10 cm

1,6

41

EI 120

90

Leca Finblokk 15 cm

1,2

44

REI 240

120

Leca Finblokk U -Blokk 15 cm

-

-

-

-

Leca Finblokk 20 cm

0,9

46

>REI 240

150

Leca Finblokk U -Blokk 20 cm

-

-

-

-


1) Verdien som oppgis er luftlydisolasjon, og forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger og 10 mm puss på én side. Antatt feltmålt verdi av luftlydisolasjon (R’w) er satt 3 dB lavere enn laboratoriemålte verdier (Rw).
2) Brannklassen gjelder både for upussede spekkmurte Finblokk-vegger og for Finblokk-vegger som er pusset eller slemmet til full lufttetthet på minst én side.
3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset, murt vegg med fulle ligge- og stussfuger

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL OG CA M2 MUR PR PALL

Produkt

Varenr

Antall blokker/pall

Ca m² mur

Leca Finblokk 10 cm

5200626751

80

10,4

Leca Finblokk 15 cm

5200626748

56

7,2

Leca Finblokk U -Blokk 15 cm

5200626762

112

7,2

Leca Finblokk 20 cm

5200626749

40

5,2

Leca Finblokk U -Blokk 20 cm

5200626763

80

5,2

 

MURING

Veggen strengmures med Weber Murmørtel M5 i både ligge- og stussfuger. Strengmuring forutsetter at mørtelarealet utgjør minst 2/3 av liggeflaten. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i minimum hvert 2. skift. Mørtelfugene komprimeres og fuges med egnet redskap under muring. Evt. kan tilbakeliggende (utkrassede) mørtelfuger spekkes med egen spekkemørtel etter muringen.

Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokk-armering, og til utstøping benyttes Weber B20 tørrbetong. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over. vindus- og døråpninger. Antall U-blokkarmering bestemmes da ut i fra opptredende laster. Husk å mure med stussfuger i U-blokkskiftet.
NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten U-blokkskift.

BYGGEMÅL

Leca Finblokker har 25 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Dette gir skifthøyde på ca 26 cm og 51 cm i lengderetning pr blokk inkludert stussfuge. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no