logo
bars
www.leca.no

Leca Fasadeblokk

19/10/2020

Leca® Fasadeblokk gir en murt forblending med isolasjon både på nybygg og til rehabilitering, både innvendig og utvendig.

PRODUKTFORDELER:

  • God brannmotstand
  • God pussbærer
  • Motstandsdyktig mot fukt, sopp og råte

Vis alle

Brukes til forblending av fasader både i nybygg og til rehab, i høyde opp til 4 etasjer. Fasadeblokken brukes også til innvendig etterisolering. Leca Fasadeblokk er svært fuktsikker med 2-trinns tetting mot fukt: Både selve pussen samt luftspalten bak utgjør en fuktsikring. Fasaden er meget solid mot mekaniske påkjenninger (”slag og spark”).

Leca Fasadeblokk benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Forblending av fasader i nybygg i høyde opptil 4 etasjer
  • Forblending av fasader ved rehabilitering i høyde opptil 4 etasjer
  • Innvendig etterisolering
  • Kombinasjon med andre løsninger, for eksempel forblending av nederste etasje i bygninger med puss på EPS eller Mineralull fra 2. etasje og oppover.

STYRKE OG ROMVEKT
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.

Produkt

Dimensjon

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Fasadeblokk 12,5 cm

125 x 250 x 500

4 / 900

5200626745

Leca Fasadeblokk hjørne 12,5 cm

125 x 250 x 500

4 / 900

5200626746

Leca Fasadebjelke

125 x 250 x 3000

4 / 900

5200626762

 

BRANNKLASSE
Brannklassen for en vegg med forblending av Leca Fasadeblokk avhenger av hvilken type bakvegg man har. For branneksponering mot pusset side kan Leca Fasadeblokk anvendes der krav til brannmotstand i TEK er EI 60 i henhold til NS3465 – tillegg B. Det er da forutsatt at isolasjonssjiktet er beskyttet rundt dør- og vindussmyg ved bruk av hjørneblokker og pussmørtel, samt at luftspalte mellom forblending og bakvegg er tettet med steinull rundt åpninger, i veggtopp og langs vertikale sideavslutninger.

U-VERDI
U-verdien for en vegg med forblending av Leca Fasadeblokk avhenger av hvilken type bakvegg man har. Se mer informasjon i brosjyre Leca Fasadeblokk. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK. Leca Fasadeblokk har en isolasjonsevne som tilsvarer omtrent 10 cm mineralull av normal type.

EGENLAST
Vegger av Leca Fasadeblokk murt etter våre anvisninger uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca 60 kg/m2.

LYDISOLASJON 
Lydegenskapene for en vegg med forblending av Leca Fasadeblokk avhenger av hvilken type bakvegg man har. Se mer informasjon i brosjyre Leca Fasadeblokk.

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL OG CA M2 MUR PR PALL

Produkt

Varenr

Antall blokker/pall

Ca m² mur

Leca Fasadeblokk 12,5 cm

5200626745

64

8,4

Leca Fasadeblokk hjørne 12,5 cm

5200626746

64

8,4

Leca Fasadebjelke

5200626762

-

-

 

FUNDAMENT
Leca Fasadeblokk må mures på et fundament som for eksempel en konsoll av stål eller betong.

MURING
Ved muring av Leca Fasadeblokk anbefales bruk av Weber Murmørtel M5. Mørtelen legges kun på Leca-delen av blokken, og ikke på isolasjonen. Blokkene festes til bakenforliggende vegg med et forankingssystem, «Forankring småpakke til Leca Fasadeblokk». Leca Fasadeblokk hjørne 12,5 cm brukes i hjørner og mot vindus- og døråpninger. Over dør og vindusåpninger brukes Leca Fasadebjelke. Denne finnes kun i lengde 3,0 m, men den kan enkelt kappes ned til kortere lengder ved behov. Bjelkene legges 25 cm inn på Leca Fasadeblokk på hver side av åpningen.
Mellomrommet mellom Leca Fasadeblokk og bakvegg dyttes med mineralull rundt kanten av alle åpninger samt i toppen av forblendingen.
Ved innvendig etterisolering under terreng anbefaler vi at spalten mellom Leca Fasadeblokk og bakvegg fylles med mineralull i tykkelse 20-25 mm.

ARMERING
Leca Fasadeblokk armeres med 1 stk. Leca Fugearmering i hvert 2. skift samt første skift under åpninger. Fugearmeringen skal helst omsluttes av mørtel, og dette oppnås lettest ved at mørtel legges ut først og at Leca Fugearmering legges i mørtelen. Ved skjøting av armering skal forankringslengden være min. 30 cm. Det finnes også en rustfri utgave av Leca Fugearmering. Binderne som forbinder forblendingen til bakveggen festes normalt til armeringen i alle skift hvor man har armering.

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no