logo
bars
www.leca.no

Leca Basicblokk LSX

03/06/2020

Velegnet for de fleste formål både stort som smått, til yttervegger i uisolerte bygg, brannvegger, garasjer, uthus, hagemurer, fundament og mye mer. Både bærende og ikke-bærende vegger. Leca Basic LSX har not og fjær som gjør det lett å plassere blokkene riktig. De mures med weber Murmørtel M5. Denne er pumpbar og tilpasset for utlegging med mørtelkasse.

Leca lock logo NY.jpg

 

Logo_Leca_LSX_.jpg

 

PRODUKTFORDELER:

  • Inntil 30% lettere og 20% sterkere enn vanlige Leca blokker
  • Rask utførelse
  • God motstand mot fukt, sopp, råte, mugg og skadedyr
  • Brannsikker og robust

Vis alle

På de fleste områdene der du tidligere har brukt den klassiske Lecablokken vil den nye blokken med Leca Lock gjøre jobben enda enklere og raskere. Spesielt når det gjelder bygging av vegger. Not og fjær, spor til armering, mørtelkasse og mindre mørtelforbruk gjør arbeidene raskere og enklere.

Blokkene tåler fukt og hindrer fuktoppsug og er derfor godt egnet til konstruksjoner under bakken eller generelt fuktutsatte formål. Leca blokker brenner ikke og har god isoleringsevne. Konstruksjoner med Leca blokker vil i de fleste tilfeller tilfredsstille de strengeste brannkrav.

Leca Basicblokker benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Vegger under bakken. Gjelder blokker med tykkelse 25 cm eller mer.
  • Innvendige skillevegger, bærende og ikke bærende
  • Innvendige skillevegger med krav til brannsikkerhet
  • Innvendige skillevegger med krav til lydreduksjon
  • Utendørs vegger hvor det er moderate eller ingen krav til varmeisolasjon, for eksempel garasjer, boder etc

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Dimensjon bxhxl (mm)

Styrke/Densitet (N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Basicblokk 15 cm LSX

150 x 250 x 500

3,5/630

5200680006

Leca Basic hjørneblokk 15 cm LSX

150 x 250 x 500

3,5/630

5200680012

Leca Basic U-blokk 15 cm LSX

150 x 250 x 250

4/630

5200680009

Leca Basicblokk 20 cm LSX

200 x 250 x 500

3/550

5200680005

Leca Basic hjørneblokk 20 cm LSX

200 x 250 x 500

3/550

5200680011

Leca Basic U-blokk 20 cm LSX

200 x 250 x 250

4/630

5200680008

Leca Basicblokk 25 cm LSX

250 x 250 x 500

2/500

5200680003

Leca Basic hjørneblokk 25 cm LSX

250 x 250 x 500

2/500

5200680010

Leca Basic U-blokk 25 cm LSX1)

250 x 250 x 250

4/630

5200680007

1) Iso U-blokk 25 cm isoleres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.

U-VERDI, LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST
Fremgår av tabellene nedenfor

Produkt

Lyd Rw (dB)

Brannklasse 1)

Egenlast 2) (kg/m2)

Leca Basicblokk 15 cm LSX

44

REI 240

115

Leca Basic hjørneblokk 15 cm LSX

44

REI 240

 

Leca Basic U-blokk 15 cm LSX

 

REI 240

 

Leca Basicblokk 20 cm LSX

45

>REI 240

120

Leca Basic hjørneblokk 20 cm LSX

45

>REI 240

 

Leca Basic U-blokk 20 cm LSX

 

>REI 240

 

Leca Basicblokk 25 cm LSX

46

>REI 240

130

Leca Basic hjørneblokk 25 cm LSX

46

>REI 240

 

Leca Basic U-blokk 25 cm LSX

 

>REI 240

 

 

Lydverdiene forutsetter delt tynnfugemurt liggefuge, stussfuger satt "knas" sammen og to-sidig puss (5+5 mm) til full lufttetthet. Alternativt kan blokkene mures med delt tynnfugemurt ligge- og stussfuge og ensidig 10 mm puss til full lufttetthet. Lydverdiene inkluderer ikke et evt. flanketransmisjonstap. Normalt flanketransmisjonstap for lettklinkervegger tilsvarer ca 3 dB.
1) Forutsetter pussing eller slemming til full lufttetthet på minst én side.
2) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset og murt vegg.

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 MUR PR. PALL

Produkt

Varenr.

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

Leca Basicblokk 15 cm LSX

5200680006

48

6

Leca Basic hjørneblokk 15 cm LSX

5200680012

48

6

Leca Basic U-blokk 15 cm LSX

5200680009

96

 

Leca Basicblokk 20 cm LSX

5200680005

40

5

Leca Basic hjørneblokk 20 cm LSX

5200680011

40

5

Leca Basic U-blokk 20 cm LSX

5200680008

80

 

Leca Basicblokk 25 cm LSX

5200680003

32

4

Leca Basic hjørneblokk 25 cm LSX

5200680010

32

4

Leca Basic U-blokk 25 cm LSX

5200680007

64

 

 

MURING

Leca Basicblokker er tilpasset for muring med Weber murmørtel M5. Mures fortrinnsvis med mørtelkasse, men murerskje kan også benyttes. Murverket skal normalt armeres med 2 stk Leca fugearmering i hvert andre skift. Blokkene mures uten stussfuger. Bærende vegger skal avsluttes med Leca Basic U-blokk.  Leca Basic hjørneblokk har en ende uten not og fjær. Disse blokkene brukes i hjørner og mot åpne ender. Se monteringsanvisning og byggebok for utfyllende informasjon.

BYGGEMÅL

Leca Basicblokker har 25 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Mesteparten av mørtelen havner i sporet for fugearmering og synlig fuge blir kun ca 3 mm. Dette gir skifthøyde på ca 25 cm. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

FUNDAMENT

Leca universalblokker mures på fundament av Leca Såleblokk eller støpt fundament tilpasset grunnforholdene. Innvendig mures blokkene på egnet underlag.

FORBRUK

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no