logo
bars
www.leca.no

Leca® U-blokkarmering

22/01/2020

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca® Såleblokk.

Produktfordeler

  • Rasjonell murverksarmering
  • Høy styrke
  • Enkel i bruk

Vis alle

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca Såleblokk. Bærende Leca vegger skal alltid avsluttes på toppen med et utstøpt og armert U-blokkskift eller toppblokkskift. Armeringen bøyes rundt hjørner og skjøtes med minst 300 mm omlegg. Når U-blokkskiftet brukes som bærende bjelke over åpninger, bestemmes armeringsmengden ut fra momentet i bjelken og skjærkraften ved oppleggene. Til utstøping av U-blokker, overdekninger og såleblokk benyttes Weber B20 Tørrbetong.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER

Leca U-blokkarmering har stålkvalitet B 500NA med karakteristisk flytegrense f sk = 500 N/mm2. Stålet er kaldvalset med ribber.

DIMENSJONER
Lengde 4000 mm
Høyde 12 mm
Bredde 144 mm
Tråddiameter 7 mm / 5 mm
Avstand mellom tverrpinner 150 mm

FORPAKNINGER

Forpakning Mengde Omtrentlig vekt
Leca U-blokkarmering småpakke Pakke à 5 x 4 m = 20 lm Ca 15 kg
Leca U-blokkarmering storpakke Pakke à 50 x 4 m = 200 lm Ca 160 kg

Bruksområde

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca Såleblokk.

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca Såleblokk. Bærende Leca vegger skal alltid avsluttes på toppen med et utstøpt og armert U-blokkskift eller toppblokkskift. Armeringen bøyes rundt hjørner og skjøtes med minst 300 mm omlegg. Når U-blokkskiftet brukes som bærende bjelke over åpninger, bestemmes armeringsmengden ut fra momentet i bjelken og skjærkraften ved oppleggene. Til utstøping av U-blokker, overdekninger og såleblokk benyttes weber B20.

Vær oppmerksom på

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Leca® U-blokkarmering  inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av Leca® U-blokkarmering

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)".
I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.
Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no