logo
bars
www.leca.no

Ringmur 25 cm

23/02/2019

Leca Ringmur er den perfekte løsningen for kjellerløse hus. Systemet er basert på det beste ved Leca Isoblokk. Med noen smarte, nyutviklede spesialprodukter tilbyr vi nå et komplett ringmursystem som er enkelt å utføre riktig. Med tilhørende tilpasningsblokker er det enkelt å oppnå ønsket høyde på ringmuren.

Logo_Leca_LSX_.jpg

PRODUKTFORDELER:

  • Trygt og tilpasningsvennlig
  • God motstand mot fukt, sopp, råte, mugg og skadedyr
  • Solid og varig løsning for boligbygg
  • Betongbil trengs kun til gulvstøp

Vis alle

Det nye ringmursystemet er enkelt bygget opp, og tilsvarende enkelt å forstå. Ferdige blokker for innvendige og utvendige hjørner gir et svært fleksibelt system som er lett å tilpasse, også der arbeidsforholdene er ”kronglete”. Tilbakemeldinger fra byggmestre som har testet løsningen er meget positive, spesielt trekker de frem systemets fleksibilitet og at det er enkelt å få rett ringmur, både i høyde og retning. En stor fordel med Leca Ringmur er at du får alle varer på én leveranse. Det betyr enklere logistikk og bedre oversikt på byggeplassen – bedre effektivitet, rett og slett.

Leca Ringmursystem kan generelt benyttes til oppmuring av ringmur for gulv på grunnen i bolighus og hytter av tre med inntil to etasjer, vegghøyde maks 2,7 m og husbredde maks 8,0 m. Fundamenteringsmåten kan også benyttes til andre bygninger med tilsvarende dimensjoner og belastninger.

Leca Ringmur 25 cm er tilpasset bunnsvill med 198 mm bredde.

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Dimensjon

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Ringmursblokk 25 cm

250 x 250 x 500

4/900

5200626733

Leca Ringmursblokk 25 cm utvendig hjørne

250 x 250 x 450

4/900

5200626736

Leca Ringmursblokk 25 cm innvendig hjørne

250 x 250 x 450

4/900

5200626727

 

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL

Produkt

Varenr.

NOBB-nr.

Antall blokker pr. pall

Leca Ringmursblokk 25 cm

5200626733

42403926

32

Leca Ringmursblokk 25 cm utvendig hjørne

5200626736

42403037

8

Leca Ringmursblokk 25 cm innvendig hjørne

5200626727

42499853

8

MURING

Leca Ringmur er tilpasset for muring med Weber Murmørtel M5. Murverket skal normalt armeres med 2 stk Leca fugearmering i hvert andre skift. Blokkene mures uten stussfuger. I hver horisontalfuge benyttes Leca Laftestrimmel for å sikre konstruksjonens gode isolasjonsevne. Se monteringsanvisning og byggebok for utfyllende informasjon.

MATERIALER OG PRODUKTER VED MURING OG PUSSING
Vi anbefaler generelt følgende materialer og produkter ved muring av Leca Ringmur:

FUNDAMENT
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 33 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20 Tørrbetong.

Ved muring på fundament av betong eller tilsvarende er ikke bruk av Leca Såleblokk nødvendig.

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Leca blokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no