logo
bars
www.leca.no

Leca Isoblokk 35 cm NY 2017

31/07/2021

Nyhet 2017: Nytt og forbedret Leca Isoblokk system erstatter eksisterende Leca Isoblokk 35 cm produkter. Nyheten har Lecas eget not og fjær system; Leca Lock. Produktene produseres med Leca LSX som gir lettere og sterkere blokker. Raskere, enklere og bedre.

Leca lock logo NY.jpg

 

Logo_Leca_LSX_.jpg

Byggesystemet Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,137 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10 med god margin. System Leca Isoblokk 35 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

PRODUKTFORDELER:

  • Optimal varmeisolasjon
  • Robust, brannsikker og vedlikeholdsvennlig
  • Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken
  • Sunt innemiljø

 

Vis alle

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 / LM MUR PR. PALL

Leca Isoblokk 30 cm.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 35 cm
Varenr: 5200815447
NOBB-nr: 51972915
Antall blokker/pall: 30
Ca m² mur pr pall: 3 m2

Leca Isoblokk 30 cm Multicut.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 35 cm Multicut
Varenr: 5200815460
NOBB-nr: 51972926
Antall blokker/pall: 30
Ca lm mur pr pall: 6 lm

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk
Varenr: 5200819316
NOBB-nr: 52662540
Antall blokker/pall: 48
Ca lm mur pr pall: 12 lm

Leveres med isolasjonsbiter

Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm
Varenr: 5200815463
NOBB-nr: 51972934
Antall blokker/pall: 60
Ca m² mur pr pall: 3 m2

Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk 
Varenr: 5200815467
NOBB-nr: 51972945
Antall blokker/pall: 30
Ca m² mur pr pall: 3 m2

Leca Isoblokk består av to vanger med Leca blokker og isolasjon. Isolasjonen er et av markedets best isolerende materialer. PUR isolasjonen har en lambdaverdi på 0,024 W/mK som er omtrent 30 % bedre enn konvensjonell isolasjon. Den isolerende kjernen utgjør sammen med Leca vangene et komplett veggelement med både isolasjon og lastbæring.
Leca Isoblokk 35 cm benyttes vanligvis til følgende formål:
•    Murhus
•    Lastbærende og isolerte vegger under bakken.
•    Sokkel og kjeller til bolighus.
•    Isolerte skillevegger med krav til brannmotstand.
•    Isolerte vegger i fuktutsatt miljø.

 

OVERGANGSMATRISE NYE OG GAMLE ISOBLOKKER

Produkt

NOBB-nr.

Varenr.

Produkt

NOBB-nr.

Varenr.

Leca Isoblokk 35 cm

51972915

5200815447

Leca Isoblokk 35 cm standardblokk LSX

50523635

5200692492

      Leca Isoblokk 35 cm toppblokk LSX 50523654 5200694688

Leca Isoblokk 35 cm Multicut

51972926

5200815460

Leca Isoblokk 35 cm hjørneblokk LSX

50523646

5200694686

      Leca Isoblokk 35 cm endeblokk LSX 50523737 5200694687

Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm

51972934

5200815463

Leca Isoblokk 35 cm tilpasningsblokk LSX

50523665

5200694689

Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk

51972945

5200815467

 

 

 

 

Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk

52662540

5200819316

 

       

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.
 

Produkt

Nominelle mål

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Isoblokk 35 cm

350 x 200 x 500

5/630

5200815447

Leca Isoblokk 35 cm Multicut

350 x 200 x 430

5/630

5200815460

Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk

350 x 190 x 250

 

 

Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm

350 x 90 x 500

5/630

5200815463

Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk

350 x 200 x 500

5/630

5200815467

1) Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk leveres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.

BRANNKLASSE 
Murverk av Leca Isoblokk 35 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

U-VERDI
Vegger av Leca Isoblokk 35 cm murt etter våre anvisninger med 3 mm fugehøyde og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,137 W/m2K. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.
Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon under fanen dokumentasjon på www.leca.no.

EGENLAST
Vegger av Leca Isoblokk 35 cm strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.

LYDISOLASJON
Vegger av Leca Isoblokk 35 cm har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

FUKTEGENSKAPER
Leca Isoblokk 35 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Isoblokk 35 cm er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

LEVERINGSFORM
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.
Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
 

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 / LM MUR PR. PALL

Produkt

Varenr.

NOBB-nr

Antall blokker/pall

Ca m²/ lm mur pr pall

Leca Isoblokk 35 cm

5200815447

51972915

30

3 m2

Leca Isoblokk 35 cm Multicut

5200815460

51972926

30

 

Leca Isoblokk 35 cm U-Blokk

5200819316

52662540

36

9 lm

Leca Isoblokk 35 cm Lavblokk 9 cm

5200815463

51972934

60

3 m2

Leca Isoblokk 35 cm Lastblokk

5200815467

51972945

30

3 m2

MURING 
Ved muring av Leca Isoblokk 35 cm anbefaler vi at blokkene strengmures med Weber Murmørtel M5 i liggefuger. Strengmuring forutsetter at Leca vangen dekkes av murmørtel. Ved bruk av Leca Mørtelkasse får du mørtelfuger av jevn høyde og bredde. Se hhv monterings- og prosjekteringsanvisning for utfyllende informasjon.

Muring
MURING OVER BAKKEN (UTEN JORDTRYKK)
Leca Isoblokk 35 cm mures med delte mørtelfuger (strengmures) uten mørtel i vertikalfugene (stussfuger). Murverket skal armeres mot svinn og evt. andre opptredende laster. Som ren svinnarmering er det tilstrekkelig å armere med Leca Murverksarmering på rull. Ved behov for konstruktiv armering skal det benyttes Leca Fugearmering 18 mm. Leca Isoblokk 35 cm har spor for fugearmering. Tilsiktet fugehøyde er 3 mm. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfugene. Eventuelt gap i stussfugene fylles med murmørtel før pussing. Ved glipper over 8 mm i stussfugene mellom blokkene må stussfugene isoleres med mineralull (laftestrimmel) eller PUR-skum. Se hhv monterings- og prosjekteringsanvisning for utfyllende informasjon.

Muring over bakken hjørne rullarmering  Muring over bakken armering hjørne

 

MURING UNDER BAKKEN (MED JORDTRYKK/TILBAKEFYLLING)
Leca Isoblokk 35 cm mures med delte mørtelfuger(strengmures) uten mørtel i vertikalfugene(stussfuger). Murverket må armeres med Leca Sikksakk armering. Skiftene med armering isoleres med laftestrimmel.

 

HJØRNER OG ENDER
Leca Isoblokk 35 cm Multicut brukes for muring av hjørner og inntil dør- og vindusåpninger.

Hjørner og ender

 

OVERDEKNING OVER DØR OG VINDU
Leca Isobjelke komplett benyttes til overdekning i murverket. Disse finnes i lengde 180 cm og 300 cm med høyde tilpasset skifthøyden til Leca Isoblokk 35 cm. 

 

ARMERING
Murverket armeres i hvert 2. skift dersom ikke annet er angitt.
Ordinær armering over bakken: Leca Fugearmering 18 mm.
Svinnarmering over bakken: Leca Murverksarmering.
Under terreng: Leca Sikksakk-armering 22,5 cm. 
 

BYGGEMÅL
Leca Isoblokk 35 cm har 19,7 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Mørtelfugen skal være omtrent 3 mm. Dette gir skifthøyde på ca. 20 cm. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

 

JORDTRYKK/VEGGER MED TILBAKEFYLLING
Byggesystemet er preakseptert som sokkel/kjeller under bakken med jordtrykk. Se gjeldende tabell for jordtrykks dimensjonering under fanen dokumentasjon.

 

FUNDAMENT
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 39 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber Tørrbetong B20. Ved muring på prosjektert fundament av betong eller tilsvarende er ikke bruk av Leca Såleblokk nødvendig.

 

OVERFLATEBEHANDLING
Utvendig murverk over bakken anbefales pusset med Weber Fiberpussystem. Utvendig under bakken anbefales Weber Slemmemørtel og grunnmursplater. F.eks. Platon.

 

BRANNVEGGER
Murverk av Leca Isoblokk 35 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Se mer informasjon i Leca Teknisk Håndbok.
 

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no