Bi-produkter fra glassull får nytt liv i LECA® LWA

Fra nyåret vil bi-produkter fra GLAVAs glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.leca løs leca

– Med inntil 80 prosent returglass er glassullen vår allerede et sirkulært produkt. Når vi nå fremover også kan levere bi-produktene videre inn i produksjonen hos Leca Norge AS, utvider vi sirkelen og gjør begge produkter enda mer bærekraftige. Dette viser mulighetene vi kan få til ved å gå sammen, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i GLAVA®.

 

Det siste året har GLAVA® og Leca Norge AS jobbet med prosjektet der målet var å se om glassull kunne innblandes i produksjonen av LECA® LWA. Vellykkede labforsøk ga tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette i gang storskalatester.

 

Og kvalitets- og utslippsmålingene herfra er så gode, at partene nå har inngått en avtale om å jobbe videre mot kommersiell drift, noe som forutsetter en permanent tillatelse fra Miljødirektoratet.

 

30 prosent av avfallet forsvinner fra deponiet

– Vi håper å være i gang fra 2020, kanskje enda litt før. Vi starter med våtavfallet ved fabrikken i Askim som utgjør rundt 30 prosent av bi-produktene til Glava Isolasjon. De vil da gå rett inn i produksjonen av LECA® LWA i stedet for å kjøres til deponi, sier leder for lab og utviklingsavdelingen Mads Rikardsen i GLAVA®.

 

Fremover handler det nå om å legge til rette for det produksjonstekniske hos Leca Norge AS, samtidig som Miljødirektoratet formelt må oppdatere utslippstillatelsen for denne typen produksjon.

 

Skal jobbe med returordning er fra byggeplass

Det å ta del i en sirkulær økonomi, og inngå partnerskap med selskap som GLAVA, er en del av vår visjon. Vi jobber for å produsere produkter og løsninger for å bedre levevilkår, med fokus på miljø. Det er en av grunnene til at vi utvikler dette prosjektet sammen med GLAVA. Vi forventer i fremtiden å kunne redusere bruken av råstoff, og substituere med bi-produkter fra andre industrier, selvfølgelig uten kompromiss når det gjelder den høye kvaliteten på våre egne produkter. Samarbeid med andre industrielle partnere er vår måte å se den sirkulære økonomien utvikle seg, og vi er fornøyd med resultatet av samarbeidet med GLAVA, sier MD Torben Dyrberg i Leca International.

 

Og så fort den kommersielle driften er i gang, vil man gjøre seg erfaringer som skal bidra til å realisere målet om en gjenvinningsgrad som er langt høyere enn de 30 prosentene man tar fra start.

 

– Potensialet er jo hele mengden bi-produkter fra Glava Isolasjon og vel så det. På sikt er det naturlig å se på mulighetene for en returordning med glassullavkapp fra byggeplass, sier Per Stræde i GLAVA®.

 


For mer informasjon, kontakt:

Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør, GLAVA®.

917 97 613

Per.strade@glava.no

 

Torben Dyrberg, MD, Leca Norge AS

+45 40 10 43 66

Torben.dyrberg@saint-gobain.com