Leca Ringmur

Kalkulasjonen beregner mengde materiale til en komplett Leca Ringmur. Dette inkluderer blokker, murmørtel, armering og slemmemørtel.