Møt Leca på Klimatilpasningsdagene 2018Klimatilpasningsdagene er to viktige dager for alle som er interessert i overvannshåndtering

Klimatilpasningsdagene er et årlig arrangement med fokus på praktiske tiltak for disponering av overvann. Arrangør er Storm Aqua, en del av Skjæveland Gruppen og deltaker i forskningsprogrammet Klima 2050. Det er et selskap vi i Leca Norge jobber mye sammen med, bl.a. i Klima 2050 og i sammenslutningen Urbane Uterom (sammen med Multiblokk og Bergknapp).

På konferansen får du kunnskaps- og erfaringsutveksling gjennom foredrag, utstilling og samtaler. 

Klimatilpasningsdagene er spesielt rettet mot:

 • landskapsarkitekter
 • rådgivende ingeniører
 • utbyggere
 • kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift
 • utførende entreprenører og landskapsgartnere
 • leverandører av løsninger til disponering av overvann
 • representanter fra forskning, utvikling og undervisning

Klimatilpasningsdagene arrangeres 12. og 13. september på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Konferansen arrangeres i samspill med Klima 2050.

Påmelding og program finner du her (ekstern side) 

Treff Leca-ekspertene innen overvannshåndtering

I år som i fjor vil Leca Norge være tilstede med eksperter innen overvannshåndtering. Som deltaker i Klima 2050 er dette problemstillinger vi har jobbet mye med de siste årene. Vi har utviklet en serie innovative løsninger for vannfordrøyning og -rensing.

Dette er våre deltakere på konferansen

 • Jaran Wood, (LinkedIn-profil), er R&D Manager i Leca International og blant Lecas representanter i Klima 2050. Han er ansvarlig for Lecas pilotprosjekter innen blågrå tak på Høvringen.
 • Truls Børresen, (LinkedIn-profil), er salgs- og markedsdirektør i Leca Norge. Han har markedsansvaret for Lecas løsninger innenfor overvannshåndtering og den internasjonale satsingen innen vannrensing med spesialproduktet Filtralite.
 • Ian Tange, (LinkedIn-profil), er salgssjef vest i Leca, og tidligere fabrikksjef på Leca Rælingen der Lecas produkter for vannløsninger produseres. Han er også vår representant i Urbane Uterom.
 • Oddvar Hyrve, (LinkedIn-profil), er senior project manager i Leca International. Han var foredragsholder på fjorårets Klimatilpasningsdager og er sterkt involvert i Klima 2050.
 • Kim Rosenbom, (LinkedIn-profil), er marketing- og innovasjonsdirektør i Leca International og hovedansvarlig for Lecas innovasjonsprosjekter, ikke minst innenfor det grønne markedet.

Klimadagene-2017-foredrag-OHY_REV.jpg

På fjorårets Klimatilpasningsdager holdt Lecas R&D-sjef Oddvar Hyrve og daglig leder Rune Egeland i Multiblokk foredraget "Fordrøyende bruksrom på tak".