Filtralite renser morgendagens vann

Filtralite er Lecas produktserie innenfor vannrensing. Filtralite produseres på Rælingen i Norge, men renser både drikkevann og avløpsvann over hele kloden. I Oslo, Tsjekkia, Canada, Hong Kong, London, Portugal og Brasil, for å ha nevnt noen steder.Filtralite renser morgendagens vann

Filtralite har tre hovedbruksområder:

filtralite-pure.png

Filtralite Pure. For rensing av drikkevann

Dette er en produktserie for rensing av drikkevann. Filtralite Pure benyttes som filter i store anlegg for rensing av drikkevann. Her hjemme benyttes Filtralite Pure bl.a. i Oset renseanlegg som leverer 90% av drikkevannet i Oslo.  I tillegg er Filtralite Pure i bruk i London, Tsjekkia, Israel, Australia, India, Frankrike, Canada og Hong Kong, for å ha nevnt noen.

Les mer om Filtralite Pure på vår engelskspråklige webside www.filtralite.com.

 

filtralite-clean.png 

Filtralite Clean. For rensing av avløpsvann

Filtralite Clean er et filtermateriale med unik porøsitet som gir optimale forhold for biofilm-vekst og for vanngjennomstrømming i materialet, for slik å binde og absorbere flere urenheter. Dette gjør at større vannmengder kan bli filtrert gjennom det samme filtervolumet, siden kontaktflaten er større. Våre produkter reduserer også driftskostnadene. Filtralite Clean er en innovativ løsning av høy kvalitet skreddersydd for å møte morgendagens behov. Filtralite Clean benyttes i dag i renseanlegg i bl.a. Sør-Korea, Italia, Kina, Portugal, Spania, Frankrike og Brasil. Her hjemme bl.a. i VEAS renseanlegg utenfor Oslo, der anlegget renser avløpsvannet for nesten en million nordmenn.

Les mer om Filtralite Clean på vår engelskspråklige webside www.filtralite.com.

 

filtralite-nature.png

 Filtralite Nature. For naturbasert rensing av avløpsvann

Filtralite Nature er en produktserie for såkalte infiltrasjonsanlegg og spesielt beregnet på mindre anlegg for eneboliger, hytter, hyttefelt etc. Filtralite Nature er velegnet for behandling på stedet av avløpsvann og fjerning av fosfor på steder der tilgang til kommunalt avløpsvann ikke er tilgjengelig.

Les mer om Filtralite Nature på vår engelskspråklige webside www.filtralite.com.