logo
bars
www.leca.no

Yttervegg med påforing, U-verdi 0,22

Her finner du forskjellige måter å bygge Leca yttervegger på. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles – for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige veggløsninger.

Løsningsfordeler

  • Lavt vedlikeholdsbeohov
  • Fukt & brannsikker
  • Sunt inneklima

Vis alle

Dette er en ytterveggløsning som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller TEK 07 byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger når utførelsen er som vist over. Veggen har solid bærekapasitet, bra brannmotstand og god lydisolasjon mot trafikkstøy.

6852 - Yttervegg av Leca Isoblokk 25 cm over bakken med puss på utvendig side og 50 mm innvendig tilleggsisolasjon

Murt vegg 
A: Leca Isoblokk 25 cm 
B: Leca Isoblokk Hjørne 25 cm 
C: Leca Iso U-blokk 25 cm 
D: Leca Laftestrimmel 90 mm 
E: Leca Fugearmering 
F: Leca U-blokkarmering

Utvendig overflatebehandling 
G: Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm) 
H: Weber.therm 397 Armeringsnett 
I: Weber.therm 391 Hjørnelist 
J: Weber.base 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm) 
K: Sluttbehandling 
alt. 1: Weber.ton 303 Silikatmaling 
alt. 2: Weber.pas Silikatpuss A 1,5 mm 

Innvendig tilleggsisolering 
L: Poretetting 
M: Lekting (48x48 mm, c/c 600 mm) 
N: Mineralull i isolasjonsklasse 37 (t = 50 mm) 
O: Innvendig kledning (gipsplate, sponplate e.l.)

UTVENDIG OVERFLATEBEHANDLING

Evt. oppretting gjøres dagen før pussing med Weber Murmørtel M5. Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes Weber.base 261 Fiberpuss. Pussystemet bygges opp av 2 sjikt Weber.base 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en sluttbehandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm. Første sjikt pusses 4-6 mm tykt. Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i sjiktet vått i vått. Det skal være 100 mm overlapp ved skjøter. Utvendige hjørner forsterkes med Weber.therm 391 Hjørnelist. Etter 1-3 døgns herding påføres det andre sjiktet i 3-4 mm tykkelse. Pussen trenger minimum 14 dagers herding før sluttbehandling.

For å oppnå god lufttetthet anbefaler vi pussing til full lufttetthet av alle utvendige overflater inkludert murkrone samt smyg for vinduer og dører. Smygene skal være pusset før vinduer og dører settes inn.

SLUTTBEHANDLING

Sluttbehandlingen kan være 

Alt. 1: To strøk Weber.ton 303 Silikatmaling som spes ut med 10% Weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk. Slagregnutsatte vegger bør grunnes med ett strøk Weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd 1:1 med vann før malingen påføres. 

Alt. 2: Ett sjikt Weber.pas Silikatpuss A med 1,5 mm kornstørrelse. Kornstørrelse 1 mm og 2 mm kan også leveres på bestilling. Veggen grunnes med Weber.ton 303 Silikatmaling i samme farge før pussen påføres i tykkelse tilsvarende korn-størrelse. Tilsvarende sluttbehandlinger kan også utføres med Weber Silkonharpiksprodukter, Weber.ton Silikonharpiksmaling og Weber.pas Silikonharpikspuss.

INNVENDIG TILLEGGSISOLERING:

Før tilleggsisoleringen foretas, skal veggen poretettes/slemmes på innsiden. Til poretetting/slemming kan man bruke Weber Murmørtel M5, Weber.base KC 50/50 eller Weber Grå Slemming. Stenderverk med trestendere 48x48 mm (c/c 600 mm) festes til veggen med skruer e.l. vanligvis etter at etasjeskilleren er lagt. Deretter settes 50 mm mineralull mellom stenderne. Til slutt monteres kledningen (gipsplater, sponplater, e.l.). Over bakken anbefales bruk av dampsperre på innvendig side.

KALKULASJONER

Se gjerne våre flotte kalkulasjonsverktøy:

DETALJTEGNINGER

Vegger og grunnmur

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no