logo
bars
www.leca.no

Stabilitetssikring

I områder med vanskelige grunnforhold er stabilitetsproblematikk veldig vanlig. Leca Lettklinker er et ideelt materiale til løsing av dette. Materialet har lav vekt og bidrar lite til tilleggslaster.

Vis alle

GRUNNLEGGENDE HENSYN

Når lette fyllmasser skal anvendes til stabilitetssikring, må følgende parametre vurderes:

  • Hvilken sikkerhetsfaktor kreves i konstruksjonen? Hva er bærekapasiteten til undergrunnen?
  • Hva er belastningssitusjonen i konstruksjonen?
  • Kommer det til å være endringer i forholdene som kan påvirke konstruksjonen?
  • Hvordan varierer grunnvannsnivået og hvordan påvirkes densiteten til Lecafyllingen av det?
  • Finnes det noen risiko for oppløfting av Lecafyllingen?

GENERELLE LØSNINGER

Tilleggsbelastningen i grunnen øker med dybden. Når du bruker Leca lettklinker reduseres belastningen, noe som medfører at stabiliteten i konstruksjonen øker.  

VEIFUNDAMENT PÅ LØSE MASSER

Ved å bruke Leca Lettklinker i konstruksjonen vil tilleggslastene reduseres (vertikale, horisontale og skjærkrefter), noe som vil øke stabiliteten. Tilstrekkelig økning av stabiliteten vil også gjøre bruk av motfylling unødvendig.

MASSEUTSKIFTING FOR ØKNING AV SKRÅNINGSSTABILITET

Figur 4 viser masseutskifting i en skråning for økning av stabiliteten. Det er mulig å øke stabiliteten i en eksisterende skråning ved å redusere belastningen i den. Ved å skifte ut deler av skråningsmassen med Leca vil man oppnå dette.

KOMPENSERT FUNDAMENTERING I SKRÅNINGER

En mulig løsning for å opprettholde stabiliteten er å bruke en kompensert fylling. Den kompenserte fyllingen vil redusere tilleggsbelastningen I skråningen og gi en tilstrekkelig sikkerhetsfaktor. Løsningen vil også gjøre motfylling unødvendig.

Leca Lettklinker
Referanser bygg og anlegg.

Leca Lettklinker til bygg 
Brosjyre som omhandler hvordan Leca Lettklinker kan benyttes til forskjellige typer bygg – til isolasjon, drenering og lett fyllmasse.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no