logo
bars
www.leca.no

Sokkeletasje med tilleggsisolering

Dette er en ytterveggløsning som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller TEK 10 og byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger. Løsningen er trygg og varig, og har solid bærekapasitet og god brannmotstand.  God løsning for sokkel-/ kjelleretasje til trehus.

Fordeler:

  • Enkel og rasjonell utførelse
  • Tåler fukt
  • Trygg kjeller-/ sokkelkonstruksjon

Vis alle

Veggen tåler jordtrykk og er derfor egnet til bruk som kjeller eller sokkel. Med riktig utførelse blir dette en trygg og varig løsning nesten uten vedlikeholdsbehov.

Leca Blokker har en kapillærbrytende egenskap. Dette betyr at fukt ikke vil suges opp i materialet.

Veggen bygges opp av Leca Isoblokk 25 cm LSX byggesystem. Systemet består av blokker, murmørtel, armering og laftestrimmel. Veggen tilleggsisoleres innvendig for å oppnå ønsket isoleringsevne.

A: Leca Isoblokk LSX 25 cm

B: Leca Isoblokk Hjørne LSX 25 cm

C: Leca Iso U-blokk LSX 25 cm

D: Leca Laftestrimmel 90 mm

E: Leca Fugearmering

F: Leca U-blokkarmering

 

OVERFLATEBEHANDLING

Utvendig murverk over bakken anbefales pusset med Weber Fiberpussystem. Utvendig under bakken anbefales Weber Slemmemørtel og grunnmursplater. F.eks. Platon.

Utvendig overflatebehandling under bakken

G: Weber Grå Slemming 1. sjikt (ca. 4 kg/m2)

H: Weber Grå Slemming 2. sjikt (ca. 2 kg/m2)

I: Platon grunnmursplate med kantlist på toppen

 

Utvendig overflatebehandling over bakken

J: Weber.base 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm)

K: Weber.therm 397 Armeringsnett

L: Weber.therm 391 Hjørnelist

M: Weber.therm 400 Startlist

N: Weber.base 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm)

O: Sluttbehandling

     alt. 1: Weber.ton 303 Silikatmaling

     alt. 2: Weber.pas Silikatpuss A 1,5 mm

 

INNVENDIG TILLEGGSISOLERING

For å kunne tilfredsstille TEK10 må veggen tilleggsisoleres. Med 75 mm innvendig isolering(Isolasjonsklasse 35) oppnås U-Verdi < 0,18 W/m2K. Komplett liste over veggens isoleringsevne finner du her(link til U-verdi tabell).

Dersom mindre enn halvparten av veggen er under bakkenivå kan det benyttes dampsperre av plast mellom isolasjon og innvendig kledning.

P: Poretetting

Q: Lekting (36x73 mm, c/c 600 mm)

R: Mineralull i isolasjonsklasse 35 (t = 75 mm)

S: Innvendig kledning (gipsplate, sponplate e.l.)

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no