logo
bars
www.leca.no

Ombygging til ventilert pipe

Løsningsfordeler

  • Sikrer luft til ildstedet
  • Bedrer trekkforholdene

 

Vis alle

Ved større oppgraderinger av boligen til gjeldende forskrifter anbefales det å bygge om pipen til ventilert løsning. På den måten vil ildstedets funksjon være ivaretatt.

 

Ombygging til ventilert pipe. Leca Pipeelementer oppført fram til 2009

  • Innerrør og isolasjon fjernes fra eksisterende pipe.
  • Nye rør med isolasjon og avstandsholdere senkes ned i eksisterende konstruksjon.
  • Bruk rør med innvendig diameter Ø 180 mm. 
logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no