logo
bars
www.leca.no

Leca® Grunnmur

Dette er vår desidert mest kjente løsning, og har vært på markedet med større og mindre forandringer i rundt femti år. Og stadig er den like aktuell. Dagens løsning er selvfølgelig tilpasset dagens krav og regelverk, men det er fortsatt høyt fokus på enkelheten i systemet. 

Leca Grunnmur skal fortsatt være selvbyggervennlig og pålitelig. Men produktene som brukes, både på blokk- og mørtelsiden, har gjennomgått en del forandringer siden oppstarten.

Løsningsfordeler

  • Krever lite vedlikehold
  • Sunt inneklima
  • Brannsikker
  • Høy isoleringsevne

Vis alle

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette databladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Leca® Grunnmursystem Vintermuring NS3420 - Slemming på Leca® Grunnmur under terreng
logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no