logo
bars
www.leca.no

Jordtrykksreduksjon

GRUNNLEGGENDE HENSYN

Følgende parameter må vurderes i forbindelse med å bruke Leca Lettklinker for å redusere jordtrykket:

  • Er den eksisterende skråningen stabil nok til masseutskifting?
  • Kommer det til å bygges opp vanntrykk bak veggen eller i Lecafyllingen?
  • Hva slags trykk kan man forvente i tilbakefyllingen?
  • Er det aktivt eller passivt trykk i tilbakefyllingen?
  • Hvordan vil grunnvannsstanden påvirke Lecafyllingens densitet over tid
  • Er det noen fare for oppdrift av Lecafyllingen?

GENERELLE LØSNINGER

Det er viktig å understreke at løsningene krever at den bakenforliggende skråningen må være stabil. Hvis den eksisterende skråningen ikke er stabil eller at utgravning vil resultere i at skråningen blir ustabil kan man benytte tradisjonelle, tyngre materialer i den nederste delen av fyllingen.

 

JORDTRYKK MOT EN KJELLERVEGG

Med jordtrykk mot en kjellervegg med tradisjonelle masser og med Leca Lettklinker som tilbakefylling vil man få redusert jordtrykket mot veggen betraktelig. Med Leca i tilbakefyllingen minsker faren for sprekker, skader eller i verste fall at veggen kollapser.

JORDTRYKK MOT EN STØTTEMUR

Den antydede reduksjonen i jordtrykk med leca som tilbakefyllling mot støttemur er betraktelig i forhold til tradisjonelle materialer. Dette tilsier at en slankere konstruksjon kan benyttes og vil redusere kostnadene.

JORDTRYKK MOT EN SEGMENTELL STØTTEMUR

Jordtrykk mot en segmentell støttemur med den samme tilbakefyllingen vil arte seg på sammen måten som på den hele støttemuren. Den oppdelte støttemuren vil imidlertid ta i mot jordtrykket på en annen måte. Denne veggen kan kollapse i den nedre delen på grunn av strukturen i muren. Ved å kombinere leca med jordarmering vil man ha en god løsning. På den måten kan tilbakefyllingen gjøres høyere med tilstrekkelig kapasitet.

JORDTRYKK MOT ET BROFUNDAMENT OG PÆLER

Jordtrykk mot et brofundament  og pæler, med og uten Leca som tilbakefylling: Jordtrykksreduksjonen grunnet lettfyllingen vil påvirke pælene. Dette reduserer faren for at pælene bøyes og tillater slankere pæler som reduserer kostnadene.

Leca Lettklinker
Referanser bygg og anlegg.

Leca Lettklinker til bygg 
Brosjyre som omhandler hvordan Leca Lettklinker kan benyttes til forskjellige typer bygg – til isolasjon, drenering og lett fyllmasse.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no