logo
bars
www.leca.no

88 mm Leca® Lettvegg

Dette er tidenes raskeste Leca vegg. Veggen som stables som Lego-klosser, limes med spraylim på boks og sparkles i stedet for å pusses.

Løsningsfordeler

  • Rask og enkel montering
  • Not og fjær på 4 sider
  • Tilpasset kanalsystem for tekniske installasjoner
  • Stor valgfrihet i overflatebehandling og struktur

Vis alle

Med Leca Lettvegg setter du opp ikke bærende innervegger på rekordtid. Lettveggsblokkene har not og fjær på fire sider og 30 cm skifthøyde (høyere enn vanlig Leca). Blokkene laser seg perfekt i riktig posisjon, og kan bygges helt til taket i en operasjon. I stedet for vanlig muring med mørtel og murskje, bruker du Weber Blokklim og Leca Limkasse eller weber Stone Fix og weber Twintip.

Skissen viser enkel Leca® Lettvegg med sparklet overflate. Overflatebehandlingen kan gi veggen forskjellige egenskaper. Se Proffhåndboken for mer informasjon. Leca® Lettveggsblokk.

Løsning

Lyd 1) R w

Brann-Klasse 2)

Egenlast 3)

(kg/m2)

2 x 10 mm puss

2 x 3 mm sparkel

Leca Lettveggsblokk 88 mm

41 

37

EI 60

80

1) Lydverdiene forutsetter delt limt liggefuge, stussfuger satt "knas" sammen og to-sidig sparkel/puss til full lufttetthet. Estimerte laboratoriemålte lydverdier. Installert i bygget må forventes noe lavere verdi på grunn av flanketransmisjonstap, normalt 3 dB for Leca-konstruksjoner. Se SINTEF Teknisk Godkjenning for endelige verdier.
2) Forutsetter 3 mm sparkel full lufttetthet på begge sider. Alternativt min. 4 mm puss på brannbelastet side.
3) Egenlast er oppgitt for ferdig upusset og murt vegg.

 

Montering

Veggen monteres med weber Blokklim og tilhørende limkasse eller spraylimet weber Stone Fix og tilhørende weber Twintip. Dersom underlaget er plant benyttes Leca® Lettveggsskinne under første skift med blokker. Blokkene monteres uten lim til skinnen. Innfesting til tilstøtende vegg kan utføres med Lettveggsskinne. Lettveggsskinnen monteres i tilstøtende vegg med egnet skrue/plugg. Lettveggsskinnen benyttes også til overdekninger inntil 1,2 m. Blokkene over overdekningen må da også limes i vertikalskjøtene.

For utfyllende monteringsanvisning se: ·

Overflatebehandling

I utgangspunktet har man stor frihet til å velge overflatebehandling og uttrykk. Ønskede egenskaper påvirkes også av overflatebehandlingen. Blokkenes overflate er spesielt godt egnet til sparkling med weber Sparkel og weber Sparkel RS.

Innendørs: 
Avhengig av hvilke egenskaper veggen skal ivareta og hvilken estetisk funksjon som er ønsket finnes det flere valg. Se her for valg av overflatebehandling.

Kalkulasjoner

Detaljtegninger

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no