Lettere Leca IsoblokkerLettere Leca Isoblokker

Leca Isoblokk nå inntil 30% lettere

I fjor lanserte vi nyvinningen Leca LSX. En helt ny teknologi ga oss en helt ny Basicblokk, enda lettere og enda sterkere enn før. I år gjør vi det samme med alle våre Isoblokker og Ringmursblokker.

I år gjør vi det samme med alle våre Isoblokker og Ringmursblokker. Vekten er i gjennomsnitt redusert med nærmere 30 %. Vi har alltid lovet å gjøre hardt arbeid lettere. En lettere blokk betyr lettere arbeid og hurtigere fremdrift. Vår Isoblokk 35, som før veide 19 kg, veier nå bare 13.

Patentert teknologi

LSX er en patentert teknologien som tar utgangspunkt i et nytt tilsetningsstoff som endrer porestrukturen i lettbetongen vi bruker i blokkproduksjonen. Få og store porer er erstattet av mange små. Det gir en mer homogen struktur og forbedret styrke og tetthet. Den ferdige Leca-blokken blir inntil 30 % lettere og får bedre mekaniske egenskaper med finere overflate og skarpere hjørner. Den blir lettere å mure, enklere å etterbehandle og kapping går dobbelt så fort. I tillegg suger den mye mindre vann enn før. I stikkordsform: Lettere, hurtigere, tørrere og sunnere

Leca LSX, antagelig vår mest avanserte Leca-nyhet på mange år

Sivilingeniør Geir Norden i Webers FoU-avdeling er mannen bak den revolusjonerende LSX-teknologien. Vi har bedt ham fortelle litt om hva dette er.

Raskere og enklere

- Både i Norge og internasjonalt jobber vi kontinuerlig med produktutvikling, og vi har lenge ønsket å lage Leca blokker som gjør byggeprosessen raskere og enklere. Der kom vi et langt skritt med lanseringen av Leca Lock der både ny blokkutforming og nyutviklet tilleggsutstyr gjorde det mye raskere å bygge Leca vegger.

Neste logiske skritt var å redusere vekten på blokkene. Lettere blokker vil gjøre fremdriften raskere og ha stor verdi med hensyn til HMS. Men når man lager lettere blokker, medfører dette at densiteten for lettbetongen blir redusert, noe som så langt har resultert i redusert trykkfasthet og dårligere mekaniske egenskaper, noe vi definitivt ikke har ønsket.

Bedre styrke-/ densitetsforhold

Vi her derfor jobbet intenst sammen med vårt forskningsinstitutt i Paris for å utvikle en ny type lettbetong som kan produseres i blokkmaskiner uten å tilsette tunge aggregater. Etter mye forskning og praktisk utprøvning valgte vi å redesigne betongteknologien med et tilsetningsstoff som tidligere ikke har vært benyttet for denne typen produkter. Tilsetningstoffet har bidratt til at porestrukturen i lettbetongen er endret.

De store porene er erstattet av mange små porer, noe som gir en mer homogen struktur og enfaset materiale. Resultatet er bedre styrke-/ densitetsforhold i alle vektklasser og redusert vannabsorbsjons­hastighet. Betongen oppleves som hydrofobert og blokkene absorberer mindre vann. Betongen blir inntil 30% lettere og vil for flere produkter også få bedre mekaniske egenskaper. Blokkene suger mindre vann både, som ferdig vegg og fra regnvær på byggeplassen.

Dette vil bidra til et bedre inneklima i bygget. Den nye betongen gir blokkene finere overflate og skarpere hjørner, slik at blokkene blir lette å mure og etterbehandle. I tillegg blir blokkene lettere å kappe og skjære siden de tunge aggregatene er fjernet. Faktisk kan blokkene kappes på under halve tiden sammenlignet med tidligere blokker. Dette vil redusere slitasje på utstyr og gjøre byggingen raskere. Teknologien er helt ny og vi har derfor sammen med vårt forskningsinstitutt i Paris valgt å patentere løsningen.

Se alle Leca Isoblokker