Leca® Flower gir «grønne fingre»Leca® Flower gir «grønne fingre»

En av hemmelighetene til folk med grønne fingre, er aktiv bruk av Leca kuler i hager, blomsterbed og potter. Leca Flower er Leca kuler spesielt beregnet til dette formålet og har en rekke bruksområder for deg som vil ha det grønt og fint rundt deg. 

Leca Flower egner seg godt som jordforbedringsmiddel der jorda er tett, og kan også brukes som drenerende lag i bunnen av en plantegrøft. De luftige kulene bedrer tilførselen av luft til jorda og gjør den mer porøs. Samtidig blir jorda bokstavelig talt lettere, noe som er en fordel f.eks. på terrasser eller andre steder der man ikke kan ha for stor vekt. Se også produktdatablad.

Leca Flower sekk

Lecakuler gir bedre jord

Matjord er den delen av jorda der det vokser planterøtter i dyrket jord. God matjord skal fungere som en bank og en brukskonto for plantene. Den lagrer næringssalter, vann og luft og gir det fra seg i passende mengder når plantene trenger det. Ofte kjøper vi matjord når noe skal plantes, men det er ikke alltid nødvendig. 
Du kan lage utmerket vekstjord med utgangspunkt i den jorda du har. Død undergrunnsjord må tilføres kompost eller torv, gjødsel, eventuelt kalk og mikronæringssalter. Det er ofte tilsatt i vanlig hagegjødsel. Den beste jorda er en blanding av leire, sand og kompost eller torv. Leirjord har mange gode egenskaper. Den holder godt på fuktigheten, og har stor evne til å lagre og avgi næringssalter. Det er ikke uten grunn at mange av de beste jordbruksarealene i landet ligger på leirjord. Vi må bare blande inn noe som kan gjøre den løsere. I tung leirjord kan du blande inn så mye som 50 % løs Leca. Organiske jordforbedringsmidler som veksttorv, kompost og kugjødselkompost utfyller Leca på en utmerket måte. De tilføres for å gjøre jorda luftigere og for å opprettholde livet av meitemark og andre småkryp. Disse levende organismene som matjorda er full av, "spiser" kompost og torv, det blir omdannet til humusstoffer som tas opp i plantene. Det vil si at både torv og kompost med tiden vil råtne og forsvinne. Leca kuler blir ikke "spist opp" på samme måten. Lecakuler i blomsterjord sikrer god drenering, og passe luftig jord.

Hekkplanting

Lecakuler til hekkplanting

Lecakuler kan brukes både som dreneringslag på bunnen av plantehullet, og til å blande i jorda for å gjøre den mindre kompakt. Plenen trenger normalt et matjordlag på ca 10-15 cm. Hekk, trenger ca 30-40 cm dyp jord. Hvis undergrunnsjorda består av tett leire, må plantegropen dreneres slik at vannet får renne vekk (ILL 1.). Legg da ut et 5-10 cm tykt lag med Lecakuler i bunnen av grøfta og dekk med fiberduk.

Opphøyde bed

Lecakuler i opphøyde bed

Opphøyde bed (ILL 2.) har mange fordeler. De egner seg godt til planter som krever god drenering og i områder med mye nedbør. Opphøyde bed blir raskere varmet opp om våren, og tørker fort opp etter regn. De kan anlegges rett oppå en gressplen, men da må gresset drepes først eller på annen måte hindres i å vokse opp i bedet. Et lag med Lecakuler i bunnen sikrer at det ikke blir stående vann der, forutsatt at vannet har avløp. Bland gjerne 20-40 % Lecakuler i jorda hvis den er tett. Kanten på bedet kan legges opp med stein eller torvblokker. De vil raskt vokse til med mose fordi det alltid er mosesporer i den naturlige torven.

Lecakuler som toppdekke

Lecakuler egner seg ypperlig som toppdekke i blomsterbedene. Ved å dekke bedene med et 5-10 cm lag av løs Leca, oppnår du: 

  • Å holde på fuktigheten i bedet.
  • Vannet trenger lettere ned til rotsystemet i stedet for å renne av overflaten. Lag gjerne en ekstra forsenkning rundt planten og fyll med løs Leca (4-10 mm)
  • Ikke noe overflateugress
  • Isolasjon av bedet. Dette kan forbedre skjøre planters overvintringsevne.

Hydrokultur

Hydrokultur

Hvis du ønsker å omgi deg med grønne planter, men har dårlig tid til å stelle dem, kan hydrokultur være løsningen for deg. Da er Leca hydrokultur den perfekte løsningen. Alt du trenger er en vanntett ytterkrukke, en perforert innerkrukke, vannivåmåler og et næringsbatteri som holder i ca seks måneder. Alt dette finner du i hagesentre. Hydrokultur har mange fordeler. Det er enkelt -  vannivåmåleren viser når du må vanne. Dyrkingen er sikker og problemfri, vekstene får automatisk riktig mengde næring og vann og luftbalansen er alltid riktig. En annen fordel er at du slipper småkryp i plantene dine. Snakk med hagesenteret om hvilke planter som egner seg for hydrokultur.

Brune flekker

Medisin mot brune flekker 

Brune flekker i plenen er et tegn på dårlig tilvekst. Dette skyldes mangel på vann, luft eller næring. Å bøte på brune flekker er hverken vanskelig eller arbeidskrevende. Lag 10-20 cm dype og 1-2 cm brede slisser i flekkene ved å presse ned en vanlig spade og deretter vri på bladet. Avstanden mellom slissene bør være 10–20 cm. Fyll sporene med Lecakuler. 
Kornene gir en slags snorkeleffekt, noe som innebærer at vann, luft og næring lettere kan trenge ned til gressrøttene. Gresset får ny vekstkraft og flekkene forsvinner. Kombiner gjerne denne metoden med sjikt av Lecakuler på toppen. Metoden kan også brukes for eksempel i rabatter, der det kan være litt flekkvis dårlig vekst.

Jordforbedring

Jordforbedring av leirjord

Lecakuler passer utmerket til jordforbedring der du har leirjord. Leca-kulene blandes med jorden i sjikt på ca 10 cm der Lecaen legges i bunnen. Leirjorden blandes før bruk med humusholdig jord, f.eks. torv eller plantejord. En annen måte å forbedre leirjorden på, er å blande inn Lecakuler ved å frese kulene ned eller blande for hånd. Leca-blandingen gjør at jorden beholder strukturen sin, dvs at den ikke synker eller pakkes sammen. Dette gjør at syre og vann trenger ned til røttene i riktig mengde slik at vekstenes syreopptak forbedres. Til slutt dekkes den åpne jorden med Lecakuler for å motvirke vannfordamping.