Leca løser problemer over hele EuropaLeca-magasinet BUILD

Leca har virksomhet i 12 europeiske land, og mye er forskjellig mellom disse landene. Blant annet måten man bruker Leca-produkter på. Men ett fellestrekk kan vi se: Leca sin jobb handler i stor grad om problemløsning. Ikke minst er Leca-kula en skikkelig problemløser – og ofte handler det om vekt. I den nye utgaven av det internasjonale Leca-magasinet kan du se noen av de problemene som kula har løst.

I Sandefjord hadde man lenge hatt støyproblemer fra en trafikkert vei. På grunn av dårlige grunnforhold kunne man ikke bygge tradisjonelle støyvoller. Støyvoller ble det allikevel – av Leca Lettklinker på grunn av materialets lave vekt.

Newland bridge i England var en gammel bro som etter hvert fikk problemer med setninger. Også her var løsningen Leca Lettklinker. Kulenes vekt og dreneringsegenskaper, i tillegg til hurtig utførelse, gjorde at man valgte Leca som problemløser.

Tusener av gamle norske hus har problemer med tett og gammel kjellerdrenering. Stadig flere løser problemet med å grave opp og blåse inntil med Leca Lettklinker. Det gir førsteklasses drenering og lavt trykk imot kjellerveggen.

Det spanske fotballaget Atletico Madrid bygger ny stadion, og har store utfordringer med veiene til stadion som både må takle høy trafikk og svært dårlige grunnforhold. Også her ble vekt en avgjørende faktor for valget av Leca (i Spania bruker de merkenavnet Arlita).

I Danmark har selskapet Abeo hatt stor suksess med en ny type dekkeelementer i betong – en betong som består nesten 50% av Leca, for å holde vekten nede.

I Finland har de bygget et sykehus med et tak som inneholder 2.300 kubikkmeter løs Leca for å sikre ventilasjon og god drenering

I København hadde det historiske torget Prins Jørgen Gård store problemer med setninger og sprekker i dekket. Også dette ble løst med Leca.

Se disse og flere referanseprosjekter i det nye nummeret av BUILD. Abonnentene får det i posten i begynnelsen av desember. Alle kan lese det digitalt her.

Er du ikke abonnent, kan du bestille det her – gratis selvfølgelig: