Infrastruktur

Leca Anlegg

Den lille kula er perfekt for de store prosjektene
Leca Lettklinker har vært brukt til anlegg og geotekniske applikasjoner i årtier, og har etter hvert fått en lang liste med vellykkede referanseprosjekter. Leca-kula har egenskaper som etterspørres i de mest kompliserte og krevende prosjektene. Lav densitet, høy trykkfasthet, god isolasjonsevne, lett vekt og gode dreneringsegenskaper kombinert med meget rasjonell håndtering gjør Leca Lettklinker meget konkurransedyktig i anleggsprosjekter.


Leca Lettklinker er også et naturprodukt. Brent leire har vært brukt i tusenvis av år på mange forskjellige områder. Det er motstandsdyktig mot frost og kjemikalier og holdbart over tid. Leca Lettklinker kan graves opp og gjenbrukes fullt ut i nye geotekniske applikasjoner.

Derfor brukes Leca Lettklinker i utstrakt grad til prosjekter så forskjellige som:

 • Vei og jernbane
 • Grønne tak
 • Idrettsbaner
 • Isolasjon under og rundt store og små bygg
 • Ren fyllmasse
 • Drenering

Ikke minst er levering med blåsebil en meget effektiv leveranseform, spesielt der det er vanskelig adkomst. Blåsebilen har kapasitet på ca 60 m3 i timen, og kan blåse inntil 70 meter horisontalt og 30 meter vertikalt.

Produktinformasjon, dokumentasjon og referanser

Her finner du produktinformasjon om Lettklinker-produktene som brukes til anlegg

Her har vi samlet produktdokumentasjon som Ytelseserklæringer, EPD'er om Leca Lettklinker, FDV'er og SINTEF Teknisk Godkjenning

Her ser du en mengde referanseprosjekter med Leca Lettklinker brukt til anlegg 

Her kan du laste ned spesialbrosjyren om Leca til anleggsvirksomhet

 

Fordeler med Leca i anlegg

 • Varmeisolerende og drenerende
 • Keramisk materiale som tåler fukt, frost og kjemikalier
 • Gir ikke grobunn for sopp og råte eller skadedyr som maur, mus, rotter etc.
 • Veier bare 20 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk
 • God totaløkonomi pga enkel og rask utlegging
 • Skånsom mot natur og omgivelser pga mindre trafikk og massehåndtering enn tradisjonelle fyllmasser
 • Rent naturprodukt, inneholder ikke skadelige stoffer eller gasser
 • Ubrennbart