Klima 2050 forsker på Leca i blågrå takKlima 2050 forsker på Leca i blågrå tak

Forskningssenteret Klima 2050 skal gjennomføre en rekke spennende pilot- og forskningsprosjekter. I midten av november ble første delen av et såkalt blågrått tak på Høvringen renseanlegg i Trondheim installert. Fra Klima 2050-konsortiet er Trondheim Kommune, SINTEF, NTNU, Leca og Multiblokk (Skjæveland-gruppen) involvert.

Klima 2050 har som mål å dokumentere egenskaper og skaffe måledata om fordrøyning, magasinering og drenering av nedbør for et Leca-basert system for håndtering av overvann. Systemet består av permeabel belegningsstein fra Multiblokk og finknust Leca.

Overvannshåndtering og fordrøyning

Overvann er nedbør som blir værende på overflaten eller følger vannveier til nærliggende avløp, bekker, grøfter etc. Lokal overvannshåndtering betyr at overvann ikke skal belaste VA-systemet, men behandles på nedfallsfeltet via lokal magasinering, infiltrering og drenering. 

Underdimensjonerte avløp gir flom

Dagens byområder har fått tettere overflater på bakkeplan, og de siste årene har vi sett hvordan kraftig regnskyll skaper flomtilstander pga manglende kapasitet i avløpssystemene. Det er derfor nødvendig å fordrøye vann lenge nok til at vannmengdene frigjøres gradvis etter uværet. En optimal blågrå løsning har god balanse mellom magasinering, fordrøyning og drenering av vann. 

Leca gir midlertidig lagring

Leca-kulene er svært porøse og kan fungere som midlertidig lagring av betydelige vannmengder. Ved å beregne korrekt forsinkelse av vannets avrenning, kan vannet infiltreres til grunnen lokalt, uten å belaste VA-systemet. 

Doktoravhandling

En av doktorgradsstudentene i Klima 2050 skal analysere vannmengdene, måle takets kapasitet og beregne hydrologiske egenskaper. På taket er det også utplassert en værstasjon slik at måledata kan analyseres mot reelle nedbørmengder . Studenten skal bruke måledataene til beregningsmodeller som kan benyttes på generelt basis der et Leca-overvannssystem er ønskelig. 

Vannmengdene må renses

Regler om lokal overvannshåndtering omfatter ikke bare begrensninger på vannmengdene i VA, men stiller også krav til vannkvaliteten. Også her har Leca-materialet store fordeler, med velkjente filtreringsegenskaper.  

Spesialprodukt

Leca-materialet som er brukt i prosjektet er spesiallaget, og vil kunne bli et nytt produkt spesielt for overvannshåndtering. Liknende materialer er allerede veldokumentert som filtermedium, har gode fordøyende og drenerende egenskaper, og er motstandsdyktig mot frost og tilstopping.   

Høvringen Klima 2050.jpg      Klima 2050

Systemet består av permeabel belegningsstein fra Multiblokk og finknust Leca.                   Prosjektet gjøres i regi av KLIMA 2050