Leca Isoblokk 30 cm

Veggtype

Yttervegg er vegger uten tilbakefylling(jordtrykk).

Grunnmur(sokkel/kjeller) er vegger med tilbakefylling.

Vegglengde: 

Veggens omkrets i meter.

Vegghøyde:

Normal skifthøyde for grunnmur er 21 cm.

Normal skifthøyde for yttervegg uten jordtrykk er 20 cm.

Hjørner:

Antall løpemeter hjørner totalt. Benyttes for å beregne

antall Multicut blokker.

Lysåpninger:

Ved lysåpninger inntil 1,5 m velger programmet

overdekningsbjelke. Valget kan overstyres

i lysåpningstabellen. NB! Isolasjonsbiten i overdekningen

må byttes til bredde 10 cm.

U-Blokker i øverste skift:

Beregner ett Iso U-Blokk skift øverst i murverket.

30 cm U-blokk armeres med kamstål.

Beregningsgrunnlag veggareal
Veggtype
Vegglengde
m
Vegghøyde
m
Fundament med Såleblokk
U-Blokk i øverste skift
Antall hjørner
stk


Beregningsgrunnlag lysåpninger
Bredde (m)
Høyde (m)
Antall (stk)
V1


Informasjon

A. Leca Isoblokk 30 cm
B. Leca Isoblokk 30 cm Multicut
C. Leca Fugearmering
D. Overflatebehandling tilpasses veggens tiltenkte bruksområde

 

I tillegg består systemet av følgende produkter som ikke er avbildet. Dem finner du mer informasjon om i monteringsanvisningen.

 

E. Leca Isoblokk 30 cm U-blokk
F. Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm
G. Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk
H. Leca Murverksarmering
I.  Leca U-blokkarmering
J. Leca Sikksakk-armering
K. Leca Laftestrimmel

 

PRODUKTFORDELER:

Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,187 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.
• Enkel utførelse
• Robust og vedlikeholdsvennlig
• Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken
• Sunt innemiljø