Leca Isoblokk 25 cm

Vegglengde: 

Veggens omkrets i meter.

Vegghøyde:

Normal skifthøyde for Leca Isoblokk 25 cm er 26 cm.

Hjørner:

Antall løpemeter hjørner totalt. Benyttes for å beregne

antall hjørneblokker.

Lysåpninger:

Programmet velger Leca Iso U-blokk til alle åpninger.

U-Blokker i øverste skift:

Beregner ett Iso U-Blokk skift øverst i murverket.

Antall åpne ender:

Beregner hjørneblokk som avslutning i full høyde.

Beregningsgrunnlag veggareal
Vegglengde
m
Vegghøyde
m
Såleblokk
U-Blokk i øverste skift
Antall hjørner
stk
Antall åpne ender
stk


Beregningsgrunnlag lysåpninger
Bredde (m)
Høyde (m)
Antall (stk)
V1
stk


Informasjon

A. Leca Isoblokk 25 cm standardblokk
B. Leca Isoblokk Hjørneblokk 25 cm
C. Leca Iso U-blokk 25 cm
D. Leca Laftestrimmel
E. Leca Fugearmering
F. Leca U-blokkarmering
G. Overflatebehandling tilpasset veggens tiltenkte bruksområde.

 

Byggesystemet Leca Isoblokk 25 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,27 og REI 120. En vegg bygget av Leca Isoblokk 25 cm oppnår U-verdi 0,20 W/m2K med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon. System Leca Isoblokk 25 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.


PRODUKTFORDELER:


• Høy isoleringsevne
• Enkel utførelse
• Robust og vedlikeholdsvennlig
• Trygg løsning for vegger både over og under bakken
• Sunt inneklima
• Brannsikker