Leca Frost

Kalkulatoren er et enkelt og anvendelig verktøy som gir et forslag til hvordan en vei kan bygges opp for å gi god frostsikring under forskjellige forhold. Den tar hensyn til årsmiddeltemperatur, frostmengde og andre forhold, og beregner tykkelse på frostsikringslag og resten av vei-konstruksjonen for veier med forskjellig trafikkgrunnlag – fra gangvei/ parkeringsplass til motorvei.

Type vei

Statistisk frostmengde

Motorvei F100
Hovedvei F10
Lavtrafikkert vei F10
Parkeringsplass F10
Gangvei/lett trafikk    F10

frost.png

Frostsikring med Leca® lettklinker
Årsmiddeltemperatur
°C
Frostmengde
h °C


Leca® lettklinker
Densitet
275 +/- 15%
kg/m3
Fuktinnhold
3-10 %
(volum%)
Termisk konduktivitet
ʎd
W/(mK)